CONCLUSIONS REUNIÓ COMISSIÓ DE BORSES 29/05/2024 I COMISSIÓ BORSES LABORA

Després de la comissió i veient els dubtes que ens sorgeixen amb molts temes, des d'Intersindical Valenciana continuem veient que el problema més gran en
aquests moments és la mancança d’uns criteris únics i uniformes per a la gestió de les borses.

Tots aquests criteris i noves realitats s'han d'abordar en un nou Decret de Provisió i Selecció i la publicació consegüent d'una nova Ordre de Borses, on per fi, queden solucionades aquestes qüestions. Per això hem insistit en tractar totes aquestes qüestions en una Mesa Tècnica.

31 / 05 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


⚠️INFORME BORSES.

BORSES D’ESTABILITZACIÓ

✅ 662.- A1-04-10 Arquitectura. Llistat provisional 29/04/24

✅ 663 APT C2-03-01-02 Servicis Auxiliars d'Infraestructura i Transport. Modalitat Estabilització (OOP-2018) 24/05/24 Definitiva

✅ 665-C2-03-03 Auxiliar Infermeria -Llistat definitiu 16/04/24

✅ 666-APT C2-03-01-03 Monitor terapèutic

✅ 667-APT C2-03-01-08 Serveis auxiliars administració justícia. (Auxiliars autòpsia). Modalitat estabilitat (OOP-2018)

✅ 669-B. Cos A2-02-08. Escala tècnica en medi ambient. Modalitat estabilització (OOP-2018) Llistat Provisional 17/04/24

✅ 670-B. Cos A1-06-02. Medicina del Treball. Modalitat Estabilització (OOP-2018) Llistat definitiu 14/05/24

✅ 671-B. APT-APF-02. Neteja. Modalitat Estabilització (OOP 2017 i 2018) Llistat definitiu 17/05/24

✅ 672-B. Cos A2-04-04. Treball Social. Modalitat Estabilització (OOP-2017)Llistat definitiu 10/05/24

✅ 673-B. APT-APF-03. Vigilant. Modalitat Estabilització (OOP-2017 i 2018)Llistat provisional 20/05/24

✅ 679-B. Cos C1-01. Administratiu. Modalitat Estabilització (OOP-2017/2018) Convocatòria 18/04/24

✅ 693-B. Cos A2-03. Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals, Seguretat i Salut en el Treball. Modalitat Estabilització (OOP-2018) convocatòria 15/05/24


BORSES ORDINARIES


✅ 614-B. Cos A1-05-02. Superior facultatiu investigador o investigadora. Modalitat Ordinària (OOP-2018) Llistat definitiu 10/05/24

✅ 668-B. Cos C2-03-02. Auxiliar de Cuina. Modalitat Estabilització (OOP-2017 i 2018) Llistat definitiu 13/05/24

✅ 690-B. Cos A1-05-01. Científic Titular. Modalitat Ordinària (OOP 2018)Convocatòria 22/04/24

✅ 692-B. Cos A1-07-02. Psicologia. Modalitat Ordinària (OOP-2019)convocatòria 25/05/24

BORSES MIXTES

✅ 687-B. APT-APF-04. Ajudant de residència/servicis. Modalitat Ordinària (OOP 2018) i Modalitat Estabilització (OOP 2018/2019) Convocatòria 18/04/24

BORSES LLIURES

✅ 625-B. Cos A1-10 superior facultatiu d'emergències i protecció civil. (LLIURE amb prova). 625/23. Publicat acord provisional 21 de maig.

✅ 626-B. Cos A2-06 tècnic facultatiu d'emergències i protecció civil. (LLIURE amb prova). 626/23. Publicat acord provisional 17 de maig.

✅ 628-B. Cos A1-07-02. Psicologia LLIURE. (Convocatòria 628/23). Publicat acord provisional 15 de maig.El principal punt del dia és la presentació d'un esborrany de la Sotssecretaria de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal específica del cos de gestió en Educació Infantil, B-06-01, de l'Administració de la Generalitat.
L'examen quasi segur al setembre. El temari constarà de 10 temes específics d'infantil i l'examen 50 preguntes tipus test on no restaran les errades. Aquesta borsa serà per substitucions del personal reclasificat al B ( incapacitat temporal, permisos, lactància, vacances, acumulació de tasques, etc). I serà de de caràcter provincial.
Respecte a este personal, ens indiquen que no passarà al B fins després d'estiu.

A la comissió de hui de borses ens confirmen la renovació dels programes temporals d'Educadors Educació Infantil. A més a més, ens indiquen que la renúncia a la continuïtat del programa, significarà l'expulsió de la borsa. Està mesura és la que adoptà funció publica per a totes les seues categories. Intersindical Valenciana STAS ja va mostrar la seua disconformitat a aquesta mesura.

De moment seguirà en funcionament la borsa 621 de funció pública per a cobrir vacants del grup C. Però a partir d'ara, les vacants del grup B es cobriran amb les persones inlcoses en la 621 i que reuneixen el requisit de tindre la titulació de tècnic en ed. infantil

Des dels sindicats veiem la necessitat de crear una borsa lliure d'educadores d'infantil per a minimitzar tots els problemes que poden generar-se a partir d'ara amb la reclassificació d'aquest grup.

Respecte a les penalitzacions de les borses del personal PAE i PAS en els llocs d'atenció educativa, Educació posarà un avís en l'aplicació de borses amb el criteri acordat per la sotssecretària que la penalització d'expulsió de la borsa siga només d'àmbit provincial.

Ens traslladen també la intenció d’estudiar les queixes rebudes referents a la derogació de les borses de geodesia i documentalistes.

Respecte als fisioterapeutes: les persones de la convocatòria 158/18 creuen que podran demanar destí el més probable al juliol, per a la seua incorporació en el segon semestre de l'any. I encara no se sap res de la convocatòria 52/21.

A causa de la problemàtica de la impossibilitat de presentar certificats mèdics, l'administració està donant per vàlids els informes de salut expedits pels metges de capçalera.

Finalment, les persones que estaven fent les pràctiques del programa pilot d'A1 OPE 23 han acabat. Per la qual cosa Provisió preveu poder utilitzar els llistats d'aprovats per a cobrir les vacants que vagen sorgint. Tenint en compte que són llistats i aniran darrere de les borses lliures, seguint sempre l'orde de prelació que marca l'orde de borses.

LABORA COMISIÓ DE BORSES 30/05/24

Les preses de possessió de l’AUT 8/24 d'orientadors serà el 4 de Juny de les places de València i Castelló i el 10 les d'Alacant. Seran en línia.

Han hagut 10 renúncies després de les llistes definitives i una plaça deserta a Castelló. Totes s'oferiran a posteriori en un ADC.Després de la comissió i veient els dubtes que ens sorgeixen amb molts temes, des d'Intersindical Valenciana continuem veient que el problema més gran en
aquests moments és la mancança d’uns criteris únics i uniformes per a la gestió de les borses.

Tots aquests criteris i noves realitats s'han d'abordar en un nou Decret de Provisió i Selecció i la publicació consegüent d'una nova Ordre de Borses, on per fi, queden solucionades aquestes qüestions. Per això hem insistit en tractar totes aquestes qüestions en una Mesa Tècnica.