Convocada la Mesa Tècnica del IVIA s’han tractat els següents temes:

Des d’Intersindical STAS estem cansats de reclamar que el personal ha de cobrar al dia (no com passa a la Conselleria d’Educació amb les substitucions per IT) i per a que això siga possible les plantilles del servei de personal han de ser suficients per a donar eixida a la feina en el temps que cal.


Fa falta mes personal per a gestionar el personal

02 / 02 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Vacances i dies compensatoris i permisos. Ací us deixem la circular interna pròpia de l’IVIA. Hem demanat que aquesta circular estiga d’acord amb les circulars que publica la D.G de Funció Pública en relació als permisos i llicències del personal. Res a dir perquè està d’acord amb la normativa.

Creació d’un lloc de treball d’enginyer/a agrònom/a. Pel que fa a aquesta creació es farà amortitzant un altre lloc i creant aquest de nou.

El tema estrela ha sigut l’impagament de les nòmines, la qual cosa ha sigut denunciada per les organitzacions sindicals i s’han fet ressò els mitjans de comunicació.

Annexem escrit informatiu que ens ha traslladat l’IVIA sobre la situació. L’impagament, segons els responsables, ha sigut conseqüència de la implantació del nou programa de gestió NEFIS.

La cronologia d’aquesta situació es la següent:
El programa s’habilita el 19 de gener a les 12h, i es tanca el 23 de gener a les 18h. Amb el personal que està dins del capítol 1 no hi ha hagut problemes. El problema ha sorgit a l’hora de gravar al personal depenent de diversos programes i projectes (subvencions europees) i substitucions (IT sobrevingudes aquest últim mes) que gestiona l’IVIA.

Entenem que el problema no es tècnic sinó de falta de previsió en la implantació del nou sistema que havia de preveure aquestes incidències com a possibles. Ens deixa pales aquesta falta de previsió. Que el termini per a gravar les dades era curt i el temps insuficient. El que transmet es urgència i falta de previsió davant aquesta contingència que era molt probable que es produiria.

El que no entenem es que aquesta falta de previsió de l’administració te greus repercussions per al personal que no ha cobrat en temps i hora però si ha complit amb els seus deures amb el servei públic.

Qui ha d’assumir les conseqüències? Situacions extraordinàries requereixen de mesures excepcionals i si s’ha d’obrir un termini excepcional per al pagament d’aquestes nòmines, doncs s’haurà de fer. La solució que s'està oferint al personal per a que financie les despeses ordinàries amb entitats bancàries no es una solució justa quan la responsable es l'administració per una falta de previsió total i desmanotada.

L’administració responsable, ja que no posa solució a un problema creat per ella mateixa, hauria d’assumir les conseqüències en forma d'indemnitzacions davant el personal.

Si s'haguera fet una bona gestió i previsió s’hauria reforçat el servei de personal per a gravar les dades com es fa en pressupostos o s’haguera habilitat un termini excepcional per a l’abonament de la nòmina.

Des d’Intersindical STAS estem cansats de reclamar que el personal ha de cobrar al dia (no com passa a la Conselleria d’Educació amb les substitucions per IT) i per a que això siga possible les plantilles del servei de personal han de ser suficients per a donar eixida a la feina en el temps que cal.

Fa falta mes personal per a gestionar el personal, SI. Fa falta una gestió seriosa i responsable del personal, TAMBÉ.