Descentralitzar també es gestionar

Sol·licitem que es prenga la decisió d’establir el lloc de celebració de l’acte de presa de possessió en Alacant, Castelló i València d’acord a la localitat en que està situada el centre de treball.

08 / 09 / 2023 | Intersindical Valenciana - STAS


Intersindical Valenciana demana a la DG de Funció Pública que les preses de possessió presencials que es duran a terme en setembre i octubre es descentralitzen a les altres províncies d’Alacant i Castelló. Hem observat que en certs cossos, les preses de possessió poden deixar els serveis sense efectius al llar del dia en llocs que són d’atenció directa.

Des d’INTERSINDICAL VALENCIANA considerem que s’ha de fer tot el que calga per a que l’acte de prendre possessió com a personal funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana siga en la direcció Territorial de la conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública que corresponga al lloc de treball triat. Alternativament, i en el cas de les convocatòries amb llocs de destinació en la Vicepresidència Segona i conselleria de serveis socials, igualtat i habitatge, l’acte de la presa de possessió es podria fer en la Direcció Territorial corresponent, amb amplia experiència en preses de possessió.

De la mateixa manera, aquesta mesura facilitaria la continuïtat als serveis, la gestió dels actes mitjançant al desconcentració i no agreujaria les mesures sanitàries ara que les notícies estan donant un repunt als casos de COVID.