Diàlegs amb un sord logorreic

Des de juliol de 2016, la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental s’ha reunit en tres ocasions amb l’objectiu fonamental, si més no d’inici, d’estudiar i debatre qüestions laborals bàsiques respecte al personal del sector per a abordar el disseny i implementació d’un model a futur que, a més de corregir la deriva en la qual es troba el sector des de fa anys, restituïra la dignitat institucional a l’administració valenciana.

13 / 06 / 2017 | Intersindical secvtor públic comissió diàleg social


Davant la importància capital de l’objectiu declarat, i la necessitat de prioritzar actuacions encaminades a revertir les retallades i la precarització induïda d’un sector que ha de garantir la prestació d’uns serveis essencials, no ens queda altra que denunciar no sols una laxitud extrema quant al calendari de treball, sinó, fonamentalment, una gestió totalment negligent, o deficitària, d’aquestes reunions, entre altres qüestions, per la reiteració dels assumptes inclosos en l'ordre del dia sense lliurar mai de manera anticipada la documentació necessària per a debatre'ls.
Tot i que compartim plenament l'objectiu de dignificar el sector, de cap manera podem acceptar la falta de voluntat, o de iniciativa, per a resoldre la greu problemàtica heretada, i que perdura quan ja hem superat l’equador de la legislatura. I molt menys podem compartir, ni consentir, la derivació reiterada cap al conjunt del personal d’una sospita preventiva i generalitzada davant la qual hem de manifestar amb tota rotunditat la nostra oposició i afirmar clar i ras que les treballadores i treballadors no són els culpables
Davant la necessitat absoluta d’obtenir resultats concrets i la urgència de començar a revertir una situació del tot insostenible, Intersindical Valenciana no descarta iniciar un procés de mobilització continuada i progressiva del personal i, a més, cercar totes les estratègies i mecanismes de confluència amb la resta d’organitzacions sindicals per a avançar de manera decidida en l’estabilitat de les plantilles, la millora de les condicions de treball i el reconeixement i la dignificació professional de les treballadores i treballadors que conformen el Sector Públic Instrumental