ELECCIONS SINDICALS EN LABORA

AVANÇANT PER A LA MILLORA DEL PERSONAL DE LABORA

El personal de LABORA constitueix una peça clau en el desenvolupament dels serveis públics valencians en l’ àmbit laboral en un moment molt complicat, degut a la pandemia de la covid, el canvi de model productiu, l’envelliment de la població i altres factors que han provocat que la seua tasca haja estat molt difícil. Ara toca compensar a les dones i homes que hi treballen i millorar les seues condicions de treball.

28 / 06 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


PROGRAMA ELECTORAL LABORA 2023.

ESTEM AMB TU.

AVANÇANT PER A LA MILLORA DEL PERSONAL DE LABORA

El personal de LABORA constitueix una peça clau en el desenvolupament dels serveis públics valencians en l’ àmbit laboral en un moment molt complicat, degut a la pandemia de la covid, el canvi de model productiu, l’envelliment de la població i altres factors que han provocat que la seua tasca haja estat molt difícil. Ara toca compensar a les dones i homes que hi treballen i millorar les seues condicions de treball.

  Per a aconseguir-lo, lluitem i lluitarem per

Plantilles adequades
• Les plantilles són pràcticament les mateixes que les establertes al moment de les transferències, mentrestant s’ha ampliant la tasca a realitzar en LABORA, tant a les oficines d’ocupació, com als centres de formació i als serveis centrals i territorials. És imprescindible una avaluació exhaustiva de la plantilla per tal d’adaptar-la a les necessitats de les persones sense ocupació a les quals s’atén i que cadascú faça la seua tarea d’acord a la classificació del lloc que ocupa.
• Cobertura de les baixes per IT des de la segona semana.

Oficines
• No estan adaptades a la realitat. La divisió en quatre categories és absolutament aberrant. És imprescindible una nova organització, amb una estructura bàsica idèntica en totes les oficines, i un augment de personal d’acord que el nombre de persones parades a les quals s’atén.

Personal de Programes
• En LABORA, part del treball essencial es realitza per personal nomenat perquè existeixen programes de finançament europeu i nacional. És personal interí que és renovat any a any. El seu treball és necessari, els llocs han de tenir caràcter estructural, i ser trets a concurs-oposició. Mentrestant, han de mantenir-se en els seus llocs de treball. Ja s’ha aconseguit amb el personal orientador i ara toca al personal d’altres programes.


Centres de Formació
• El control, gestió i liquidació dels cursos de formació per part personal tècnic es fa sense distinció entre els que son de l’A1 i els que pertanyen a l’A2. A igual treball, igual salari, i per tant demanen que s’igualen les retribucions complementàries de l’A2 a les que rebren els de l’A1.

Millora de les retribucions
• Reclassificació de llocs de treball. Ara toca que es milloren els llocs de treball, sobretot del personal que ocupa caporalies d’unitat o el personal tècnic de formació i d’ocupació del subgrup A2.
• Cal reconèixer l’atenció al públic en la classificació dels llocs de treball.
• Augment dels graus de la Carrera Professional horitzontal del funcionariat i el dret de les percepcions corresponent als mateixos, donat el marge que hi ha per a fer-ho.

Teletreball
• Avançar en el model del teletreball. Augment de la ràtio de no presencialitat respecte el total de la plantilla i augment dels dies de treball no presencial. Agilització per part de la DGITC en posar a l’abast dels centres de formació i Espais LABORA.

Millora de les condicions de treball
• Creació d’un parc mòbil de LABORA. El personal no té perquè posar el seu vehicle propi per a fer una tasca de l’Administració.
• Mentrestant es crea el parc mòbil, regulació i millora de les condicions laborals del personal que ha de desplaçar-se per raó del servici. Compensacions econòmiques i horàries i cobertura d’un segur en cas d’accident, inclòs l’anomenat “in itinere”, que haja de visitar empreses per raó del seu treball.

Treballar menys hores per treballar totes i tots i treballar millor
• Introducció de la jornada laboral de 32 hores de còmput setmanal mitjançant la revisió dels articles 4.1 i 4.2 del Decret 42/19.
• Estudi i posada en marxa al llarg de la legislatura de la setmana de quatre dies laborals.

Garanties, seguretat i salut en el treball

• Reclamem la realització de les avaluacions de riscos per lloc de treball comprovant que s'apliquen les mesures correctives.
• És imprescindible que es facen les revisions mèdiques per part de l’INVASSAT.


Video