Escrit petició reunió amb Educació i funció publica

Més de 6 anys esperant la reclassificació imminent i, quan per fi sembla que comença el procés, els dubtes, la falta d’informació i claretat son interminables.

05 / 04 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Més de 6 anys esperant la reclassificació imminent i, quan per fi sembla que comença el procés, els dubtes, la falta d’informació i claretat son interminables.

En l’OOP 24 no hi ha cap lloc d’infantil del grup B: ni lliure ni promoció interna. Quants anys més estarem per fer efectiva la reclassificació?

La promoció interna 40/23, a quines places optarà? Si cadascú es queda al seu lloc, perquè es fa un concurs? Les persones que promocionen i no estan ocupant cap lloc, quin lloc reclassifiquen?

Com es cobriran les substitucions i vacants del personal d’infantil del grup B?

És del tot indignant escoltar que als educadors i educadores d’infantil no se'ns pot aplicar la bretxa salarial perquè estem reclassificats al B. A dia d’avui, encara ningú està en el grup B, ni cobra com a tal. El col·lectiu sense dubte més feminitzat de tota l'administració (98%).

Necessitem informació, els programes cal que passen a ser vacants del B, i les persones que actualment els ocupen necessiten informació sobre el seu futur. En cas que es renoven els programes actuals, son les mateixes persones les que podrien optar si els interessa renovar-los? Recordem que és del tot necessari que el personal d’atenció directa estiga en el seu lloc de treball a inicis de setembre.

La gent que entrarà per estabilitat al C, tindrà una pròxima promoció interna restrigida?

Per tot aixó hem demanant una reunió amb les conselleries implicades

Escrit presentat:
ESCRIT_SOL·LICITUD_REUNIO_CONJUNTA_EDUCACIÓ_I_FUNCIÓ_PUBLICA_anonimizat.pdf