Guardies avsre

Les quatre organitzacions sindicals amb representació a la junta de personal de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta d’Emergències, AVSRE, hem presentat de manera conjunta les al·legacions a la proposta final de decret que regula LA QUANTIA I CONDICIONS PER A LA PERCEPCIÓ DEL COMPONENT DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC D'ESPECIAL DISPONIBILITAT I ATENCIÓ CONTINUADA del personal que hi treballa.

18 / 10 / 2022 | Intersindical Valenciana-STAS GvaLa negociació va començar amb bona disposició per part de l’administració, la qual era conscient que tenia un problema i calia solucionar-ho. Des de l’inici la finalitat era establir el marc legal per al pagament de les guàrdies, que efectivament el personal estava duent a terme i que havia tingut problemes per a cobrar aquesta remuneració per un treball efectivament realitzat.
La primera proposta va ser alleugerada considerant que hauria de fer referència a soles al marc legal per al cobrament i les quanties i al concepte del sistema de guàrdies, i la resta de consideracions al voltant de la prestació del servei o les condicions de treball, haurien d’anar en un acord fruit de la voluntat negociadora de les parts com s’estableix al marc normatiu aplicable.

El principal problema que ens hem trobat per part de l’administració és el caràcter obligatori del sistema de guàrdies, el qual excedeix de la jornada que efectivament presta el personal i per tant es considera una modificació de les condicions de treball per part de l’administració mitjançant un decret sense acord per part de les organitzacions sindicals legitimades en la negociació. Aquesta és la línia roja que no es pot sobrepassar amb la qual cosa el personal del servei no està d’acord i nosaltres tampoc. Es necessari negociar aquest punt amb uns límits com el respecte de descans entre jornades, límits mensuals de nombre de guàrdies que garantirien al personal unes condicions de treball de seguretat i salut acceptables. NO es pot deixar a l’arbitri de una de les parts l’ordenació de les condicions de treball.

En l’ultima reunió ens va sorprendre la nul·la intenció de l’administració en negociar un acord de mínims. Se'ns va presentar sorprenentment un esborrany que incloïa l’obligatorietat de les guàrdies així con una extensa regulació de les funcions de les categories incorporades al sistema de guàrdies per aquest decret. Aquesta proposta significa tirar als peus dels cavalls la voluntat negociadora del personal a la part que dinamita un acord que permetria amb la implicació del personal que fins ara ho ha fet, prestar el servei objecte de negociació.

Ras i curt, aquesta organització sindical amb el recolzament del col·lectiu que representa no donara els vist i plau al decret objecte de negociació mentrestant no es modifique aquest punt i es negocie un acord per a la modificació de les condicions de treball favorable al personal d’aquesta agencia.


ALEGACIONES_ORGANIZACIONES_SINDICALES_MSFP_DECRETO_GUARDIAS_AVSRE01._(1)_.pdf