Guia per a les empleades públiques víctimes de violència de gènere

En compliment de l'Acord de la General de Negociació I del mes de juny de 2016 i en el marc de l'II Pla d'Igualtat de l'Administració de la Generalitat, aprovat pel Consell el dia 10 de març de 2017, ha sigut elaborada la Guia per a les empleades públiques víctimes de violència de gènere.

10 / 09 / 2017 | Intersindical


Es pretén unificar, en un mateix document, les diferents mesures en matèria de funció pública dirigides a combatre els efectes de la violència de gènere a fi de garantir el coneixement de totes elles i, d'aquesta manera assegurar que cap empleada pública en aquesta situació és desconocedora de les possibilitats que la normativa vigent li ofereix.
Aquesta Guia, pot ser consultada en la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
Així mateix, mitjançant Resolució de 6 de setembre de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, s'estableix el Protocol d'actuació en l'Administració de la Generalitat, per als procediments de mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de gènere amb la finalitat de fer efectiva la seua protecció o el dret a l'assistència social integral.
Aquest Protocol es publica en el DOGV el dia 8 de setembre i podrà ser consultat en qualsevol moment a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.
Podeu consultar la Guia i el Protocol clicant ací