INTERSINDICAL es reuneix amb el director general de funció publica

INTERSINDICAL valora positivament la reunió per la disposició de l’administració a buscar solucions a les demandes que hem exposat però dubten que es materialitzen en un curt termini per la qual cosa continuarem darrere d’aquests i altres temes que considerem fonamentals per al personal per tal de garantir unes condicions laborals adequades en els serveis.

15 / 02 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


INTERSINDICAL es reuneix amb el Director General de Funció Pública per a tractar diversos temes com son: les convocatòries de processos selectius en marxa, les oficines d’Atenció a les Víctimes del Delicte o la situació dels tècnics lingüístics, entre d’altres.
En absència de les reunions de "Canals de Comunicació", l’Administració ha donat resposta a les peticions del sindicat respecte a qüestions que consideràvem peremptòries.

Intersindical considera urgent que les convocatòries pendents de l’OOP 2017-18-19 es resolguen ja per a què les persones que han participat tinguen certesa dels resultats i no estiguin abocades a participar en els processos consecutius i coincidents en el temps que l’Administració està convocant. A més a més, aquesta reivindicació és una garantia per a la Promoció Interna ja que afavoreix les oportunitats que durant tant anys han estat absents.
Encara que l’Administració ens trasllada els esforços del servei de provisió i selecció no ens acaba de quedar massa clar que compliran amb els compromisos i veiem que el personal perdrà una oportunitat de mobilitat i estabilització en l’ocupació.

Si el tema de les convocatòries està complicat, encara més ho estan les borses d’ocupació temporal derivades dels processos selectius. Algunes, com les de les educadores, les hauran de constituir quan més aviat possible si les volen fer servir abans de l’inici del curs 23-24.
Pel que fa a l’etern Pla d’Ocupació d’Educadores d’Educació Infantil, un clàssic entre els pendents des de fa una vida de l’inici del Botànic, la idea és materialitzar-ho en breu. L'eterna espera, ja no sabem com insistir per a què aquest tema es duga a terme abans d’acabar la legislatura. Haurem d’eixir als carrers altra vegada?

En relació amb l’OOP 23 insistim en que mentre hi haja la temporalitat actual, és de justícia demanar el sistema selectiu de concurs oposició per al torn lliure i no sols per a la Promoció Interna. L'experiència s’ha de valorar en l’accés a la Funció Pública de manera innegociable. De la mateixa manera, les companyes i companys que actualment ocupen els nombrosos Programes de Caràcter Temporal han de tindre al menys l’oportunitat d’estabilitzar un lloc mitjançant aquest sistema o pel contrari aquesta situació es pot rebel·lar contra l’administració en el sentit de dificultar la provisió de llocs de caràcter temporal.

Negociació de les condicions laborals a les OAVD i OD pendent. Continuem amb l’esperada mesa Tècnica promesa al gener i encara no convocada per a discutir la millora de les condicions de treball del col·lectiu. Insistim en que gran part del problema és la desorganització de la feina. Les reivindicacions del personal no han sigut ateses. Amb una nova organització del servei a nivell territorial i les noves incorporacions es podria solucionar el malestar en el servei, la qual cosa no entenem que siga tan difícil d’aconseguir. De la mateixa manera li hem recordat que és necessària una reclassificació dels complements dels llocs justificada amb la pressió i “estrés” que suporta el personal, les condicions laborals itinerants, el sistema de guàrdies o la dificultat en el desenvolupament que fan necessari replantejar les remuneracions dels personal que fa possible que aquest servei, tant fonamental, continue en marxa.

La resposta del l’Administració en aquest sentit ha sigut positiva. El DG afirma que la reclassificació inicial proposta no serà tan alta a nivell de complements, encara que els nivells retributius augmentaran fins a equiparar-se quasi al d’un cap de secció.
Un altre tema pendent és la problemàtica de l’Institut Marítim Pesquer d’Alacant. Seguim igual que fa un any. Els canvis en el ROF de la Conselleria d’Agricultura han fet que el tema s’ajorne un poc més. Estem pendents d’una reunió conjunta amb Funció Pública i Educació per a poder donar l’impuls final al traspàs del personal.

L'externalització del servei de traducció i el futur incert del personal. No es nega que s’està produint, el que ja ens sorprèn és que s’estiga duent a terme en una etapa de reversió dels serveis públics. Intersindical insisteix en la defensa d’aquest servei tan fonamental per a la difusió de la nostra llengua i que no s’entén que es privatitze. La justificació d’aquesta mesura en el servei és un canvi pròxim en les funcions del personal que du a terme aquestes tasques i que passaran a fer promoció i acompanyament per al foment de la llengua, cursos i accions formatives. Un veritable canvi en les condicions laborals que no han sigut negociades ni acordades amb els representants del personal.

En acabar hem preguntat per la proposta de modificació de l’Ordre de Borses i les penalitzacions per no participar en els actes de provisió de llocs temporals i vacants. Ens informen que està pendent la convocatòria de la mesa tècnica i una posterior sectorial per a tractar aquest i altres temes relacionats. Aquesta proposta que ja vam anunciar i amb la que no estem d’acord, creiem que és de totes innegociables i així li hem donat trasllat, tot això i que s’haurà de debatre en la negociació del Decret de Provisió i Selecció que no pareix que siga possible fer-ho en aquesta legislatura.

INTERSINDICAL valora positivament la reunió per la predisposició per part de l’Administració a buscar solucions a les demandes que hem exposat però dubtem que es materialitzen a curt termini. Per la qual cosa continuarem darrere d’aquests i altres temes que considerem fonamentals per al personal a la fi de garantir unes condicions laborals adequades en els serveis públics.