La Mesa Sectorial de 4 de juliol adopta el format “tinc una pregunta per vostè”

Poc més de 10 minuts van ser més que suficient per a ventilar l’ordre del dia d’una Mesa Sectorial convocada per a modificar l’Acord d’Acció Sindical de 2013. Aquesta modificació s’haurà de ratificar en la propera Mesa General.

05 / 07 / 2017 | Intersindical


I per això, una vegada més, el punt corresponent a precs i suggeriments va servir per a fer una repassada a l’Acord de legislatura i totes eixes qüestions pendents que marquen un calendari d’aplicació farcit d’incompliments.
- Modificació del Decret de Carrera Professional Aquesta modificació afectarà el personal públic que ha promocionat o ha estat en diversos grups de titulació està pendent d’informe del Consell Jurídic Consultiu. Es preveu la publicació durant aquest mes de juliol i els efectes econòmics des de setembre d’enguany.
Caldrà concretar, a més, els terminis i les modificacions del decret en aplicació de la sentència de no discriminació de personal interí i temporal.

- Funcionarització Esmenades les errades que s’havien detectat, s'estan ultimant els llistats provisionals i aviat es remetran per a la seua publicació al DOCV, termini de 10 dies per a les al·legacions i posteriorment llistat definitiu. Es preveu la realitza ió dels cursos per al setembre/octubre.

- Criteris de l'OPO 2017 Després que l’Acord signat pels sindicats majoritaris a Madrid el 29 de març d’enguany convertirà en impossibles d’aconseguir els objectius acordats, i signats també per eixos sindicats, al País Valencià, sembla que la negociació va a optar per la via del centralisme determinista.
Per això, la darrera setmana es varen reunir a Madrid totes les Direccions Generals de la Funció Pública de les diferents autonomies i tenen prevista una segona reunió per a la segona setmana del mes de juliol. L'objectiu és poder aconseguir i consensuar un document comú de criteris de totes les CC.AA. i en base a aquest, començar la negociació dels criteris de l’oferta 2017 durant el mes de setembre.
Vist el tarannà neo-regionalista d’algunes actuacions recents, caldrà estar molt pendents dels paràmetres establerts al Pla Estratègic de Recursos i l’objectiu irrenunciable de combatre la precarietat laboral mitjançant processos de consolidació i reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

- Increment retributiu per l’aprovació dels PGE L'increment del 1%, i si es possible també els endarreriments des de gener, s’abonaran en la nòmina de juliol. El personal que no es trobe en actiu haurà de presentar una sol·licitud.


- Concursos de Mèrits. Ara que s’ha publicat l’ordre de barems a aplicar, ja es poden convocar concursos de mèrits. Els primers seran el vinculats als processos selectius en execució. També alguns d’Administració Especial com certes Enginyeries, Arquitectures, o Inspectors de Tributs als quals no va a tindre cap efecte la modificació del decret de carrera.

- Relacions de Llocs de treball Com ja es va informar a la Comissió Mixta per a l’Estudi dels Llocs de Treball, la RLTs es publicarà en la segona quinzena d’aquest mes de juliol.

- Personal Educador i Fisioterapeuta Malgrat les desafortunades afirmacions reiterades per personal amb diferents responsabilitats en la Conselleria d’Educació i d’algunes actuacions del tot irresponsables, en aprofitar les accions formatives específiques per a fer apologia de l’anti-sindicalisme, a pregunta d’Intersindical, la Directora General ens va confirmar que continuen els treballs entre educació i funció pública amb la intenció de tornar a convocar la Mesa Tècnica si pot ser durant aquest mes de juliol.