L’Administració opta per la selecció natural en la reincorporació al treball presencial

Avui, dilluns 11 de maig, s’ha publicat una resolució de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, per la qual s'estableix el procediment i les mesures organitzatives per a la recuperació gradual de l'activitat administrativa presencial en la prestació de serveis públics en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, com a conseqüència de la Covid-19 la qual, potser constitueix el màxim exponent de l’expansió de la neo-llengua i consolidació la dermopolítica.

11 / 05 / 2020 | Intersindical


Podem reestructurar el treball i alçar l'economia mil vegades, la salut i la vida, però, són irreemplaçables

Aquesta resolució, ha estat acompanyada d’una altra de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, sobre les directrius per a organitzar els serveis socials d'atenció primària amb motiu de les fases de descofinamient de l'estat d'alarma provocat per la pandèmia de Covid-19. Accedeix a la Resolució
actuarem amb tota la contundència davant qualsevol actuació que pose en perill el personal
Totes dues resolucions complementen a la perfecció la modificació de la instrucció de 16 de març, signada pel sotssecretari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública passat 6 de maig i venen a tancar el cercle d’un consens a precaritzar la protecció de la seguretat i la salut de les treballadores i treballadors al servei de l’Administració del Consell.

Com que ja hem explicat amb tot el detall les nostres discrepàncies, tan sols volem reiterar que ens mantindrem vigilants i actuarem amb tota la contundència davant qualsevol actuació que comporte una desprotecció evident o pose en perill les treballadores i treballadors públics, individualment o col·lectiva.

Així mateix, encoratgem tot el personal a posar en coneixement del sindicat totes aquestes situacions o actuacions, puix, ara mateix, qualsevol entrebanc laboral o econòmic és superable, la seua salut i la de les seues famílies no tenen preu i són irreemplaçables.


Accedeix a la resolució de la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública

Consulta quadre-resum