L’anunciada borsa del Servef no es convocarà

El SERVEF ha intentat convocar una borsa de treball del cos A2-07, Cos Superior de gestió en formació i inserció professional. Aquest personal seria l'encarregat de dur a terme els programes d'orientació temporals. Davant aquesta iniciativa ens van sorgir diversos dubtes. Per què ara? Quina és la necessitat urgent? I sobretot, per què ja no serveix la borsa de substitucions del subgrup A2 que venia utilitzant-se fins ara?

26 / 03 / 2015 | Intersindical


Tots aquests dubtes van provocar la negativa d'Intersindical Valenciana. Encara que davant la inexistència de l'ampliació de les borses amb la millora d'ocupació, vam proposar al SERVEF donar la nostra conformitat, si es donava entrada directa a aquesta borsa al personal funcionari de grups inferiors o si se li donava més facilitats respecte a la gent del carrer, propostes que van ser rebutjades pel SERVEF.
Cal dir que malgrat que el SERVEF va manifestar la seua intenció de convocar la borsa malgrat l'unànime rebuig sindical, les últimes notícies ens indiquen que al final la borsa no es va a convocar.
La labor d'orientació es duu a terme per personal interí que ocupa llocs de treball amortitzables des de fa diversos anys. En alguna ocasió han hagut d'esperar més enllà de Nadal per a saber si continuarien o no amb el seu treball l'any següent. Tant Intersindical Valenciana, com la resta de sindicats, han sol·licitat la creació de places de caràcter estructural que garantisquen l'estabilitat de les plantilles de les oficines d'ocupació.
Intersindical Valenciana exigeix que aquestes places isquen convocades en la pròxima Oferta Pública d'Ocupació mitjançant el sistema de concurs-oposició, en el qual es tinga en compte l'experiència del personal orientador i de la resta del personal. Aquesta és l'única forma que marca la legislació. Explorar opcions apuntades des d'algun sindicat, entraria de ple en la vulneració dels principis constitucionals d'accés a la funció pública i facilitaria la creació de portes de darrere per a l'entrada en la Generalitat Valenciana.
Aquesta ha sigut la política que durant dècades han realitzat alguns sindicats, creant falses expectatives al personal, fent propostes totalment dins de la il·legalitat amb l'única intenció d'afavorir els seus propis interessos com a organització. Intersindical Valenciana no ha jugat, ni jugarà mai a aquest joc de demagògia sindical, i denunciarà aquestes pràctiques que només cerquen l'engany del personal.
Des del nostre sindicat sempre hem recolzat a tot el personal del SERVEF, siga el que siga la seua relació jurídica. El personal orientador ha de tenir les mateixes regles i possibilitats que la resta i una nova borsa de l'A2-07 per a programes temporals, o explorar altres alternatives clarament fora de la legalitat, són excepcions que no permetrem.