MANIFEST VAGA 23 DE MAIG

Sabem que el personal d’atenció educativa i d’administració i serveis som una minoria dintre del personal que treballa per a la conselleria d’educació. Però sense el nostre treball, els centres, literalment, no podrien obrir i s’ofegarien en paperassa i el alumnat mes vulnerable estaria desatés.

03 / 05 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Des d’STAS-Intersindical Valenciana pensem que tenim prou motius per a cridar a la mobilització el proper 23 de maig.

Ens hem reunit amb els diferents responsables, tant de la conselleria d’educació (des del cap de personal no docent, fins a la sot secretària, passant per la directora d’innovació i inclusió educativa) com amb els responsables de Funció Pública i les diferents meses de negociació els hem traslladat totes les nostres inquietuds i reivindicacions. La resposta ha sigut sempre la mateixa: “no hi ha diners i ja ho estudiarem!!” I el més greu del tema és que eixos diners, que suposadament “no disposen”, els destinaran al finançament del sistema privat i concertat del país valencià, quan les carències al sistema públic son moltes.

Sabem que el personal d’atenció educativa i d’administració i serveis som una minoria dintre del personal que treballa per a la conselleria d’educació. Però sense el nostre treball, els centres, literalment, no podrien obrir i s’ofegarien en paperassa i el alumnat mes vulnerable estaria desatés.

Les reivindicacions del personal docent també ens afecten al personal PAE i PAS.

Treballem massa voltes en instal·lacions que no son adequades i dignes ni estan adaptades per a l’atenció a la diversitat i als més menuts del sistema.

Les classificacions dels llocs del personal que treballem per a la conselleria d’educació necessiten una millora ja que el personal no està classificat d’acord a les funcions i la càrrega de treball que realitzen realment, especialistes fent de tècnics, auxiliars fent d’administratius, APFs fent el mateix treball cobrant diferents complements, treballadors socials infraclassificats, ... És l’hora d’afrontar aquest tema com cal, apostant per la dignificació del personal que treballem per a la conselleria d’educació. Cal una aposta clara per a introduir noves figures professionals tant necessàries al sistema educatiu del segle XXI.

Les ràtios que suporten el col·lectiu d’EEE ultrapassen el nombre necessari per una correcta atenció al alumnat més fràgil del sistema educatiu com son l’alumnat amb diversitat funcional. A més a més, se’ns gasta arbitràriament per a tapar els forats de l’administració per que no vol ficar els recursos necessaris. Cal un educador per centre i que es respecten les adscripcions d’aquest personal. Estem cansats d’anar de centre en centre per a no atendre com cal en cap centre ni a cap alumne.

Parlant de ràtios, no ens podem oblidar de la necessitat d’establir unes ràtios per a la correcta dotació del centres educatius de personal PAS. Hi ha molts centres infradotats de personal per a la correcta prestació del servei burocràtic. Hi ha molta paperassa que fer i poques mans per a fer-la. Cada volta ens adonem que la concentració del treball se’n va més enllà dels tradicionals períodes de matriculació.

Per acabar, la normativa que regula el primer cicle d’infantil està per millorar, ja que no arreplega les característiques peculiars de les Escoles Infantils. No és de rebut que l’administració «regale» diners a la privada-concertada quan cal que atenga les escoles infantils que ja disposa i continue amb l’ampliació de l’oferta PÚBLICA d’esta etapa educativa.

En definitiva, demanem solucions per aquestes problemàtiques, perquè apostem per el futur del model educatiu públic del país:

- Millora dels sistema de cobertura de vacants i ITs
- Millora de ràtios
- Millora de plantilles.
- Aposta decidida per la inclusió de l’alumnat
- Millora del primer cicle d’infantil
- Millors classificacions per al personal
- Millora dels espais de treball