PER UNA GESTIO DECIDIDA DE LA FUNCION PUBLICA.

Hem de posar de manifest que les millores que van prometre en els seus projectes polítics han de passar per una gestió dels serveis d'una manera eficient i eficaç. Mesures populistes com les baixades d'impostos que no porten aparellat un càlcul d'aquests efectes, manquen de la responsabilitat envers el funcionament de la maquinària de l'administració.

02 / 01 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Com en tota bona gestió política que inicia la seua marxa, les bones intencions abunden i això és amb el que ens estem trobant amb els nous gestors en les diferents conselleries de la GVA. Bones intencions sense cap mena de projecte concret.

Si d'inici van tardar a nomenar al personal de confiança, els reglaments de desenvolupament de les conselleries es van fer esperar el seu i molts dels gestors anteriors van veure prorrogar el seu mandat més enllà del normal, per aquesta falta de personal a l'hora d'assumir els càrrecs de responsabilitat. Un projecte així no ens mereix cap seguretat.

No ens enganyaran amb bones intencions, com a màxim han guanyat un temps que ha sigut restat per a la gestió pública on si es necessita per valuós.
La inèrcia tampoc és una gestió d'un projecte. Quina és la direcció del nou equip de govern?
De moment se'ns trasllada una retallada important de la despesa pública, que no ens enganyen, una despesa que és necessària per a la ciutadania i el funcionament dels serveis públics, aquells als que està obligada l'administració per ser necessaris per a aconseguir una societat més prospera i democràtica.

Les esmenes que s'aprovaran via llei d'acompanyament són un altre exemple del que ens ofereix aquest govern que utilitza la porta de darrere des de l'inici per a realitzar aquelles modificacions que tenen una pitjor premsa perquè responen a interessos partidistes. Potser veurem com desapareix la negociació col·lectiva com a mesura legítima per a acordar les condicions de treball a l'administració? És que ja les bones intencions s’han oblidat i estan llevant-se la pell del corder?
Per a acabar, la guinda la posa la reducció encoberta del personal de la societat anònima de mitjans de comunicació en benefici de la compra de béns i despeses de manteniment.

Aquesta tampoc sembla que siga una mesura encaminada a la gestió. Les persones que integren l'ens ja van passar per un procés similar del qual ara fa 10 anys i que va culminar en el tancament de l'entitat. No volem veure en aquestes actuacions una manera d'albirar un futur no gaire llunyà per a l'entitat. Volem recordar que vam ser l'única comunitat que va prescindir d'un Servei de comunicació social propi i en llengua valenciana que va suposar una reculada en la defensa de la llengua pròpia reconeguda en l'Estatut.

Els serveis públics són una inversió necessària per a mantenir l'estat del benestar i corregir les desigualtats que genera el sistema econòmic actual. Queda fora de tot dubte que el mercat no es mou més que per interesse econòmics i és ací on, garantit per la constitució, l'executiu intervé per a corregir els desequilibris que aquest genera i millorar les condicions de la ciutadania.

D'altra banda no podem vendre el nostre territori al capital sense contraprestacions. Els beneficis que es puguen generar han de contribuir al millor desenvolupament de la vida i si per a això és necessari, s'ha d'oposar, perquè el desenvolupament econòmic s'ha de supeditar a la qualitat de vida i al benestar general per damunt d'interessos espuris.

Hem de posar de manifest que les millores que van prometre en els seus projectes polítics han de passar per una gestió dels serveis d'una manera eficient i eficaç. Mesures populistes com les baixades d'impostos que no porten aparellat un càlcul d'aquests efectes, manquen de la responsabilitat envers el funcionament de la maquinària de l'administració.

En definitiva, la gestió no passa només per retallar sense mesura, per a gastar sense preocupació els ingressos ja de per si mateix minsos d'una administració autonòmica que sempre s'ha vist perjudicada en el Repartiment dels fons.