Reconversió, reclasificació, grups b, mes gestió per al personal

L’única alternativa davant la inactivitat de l’administració es organitzar-se i lluitar per a demanar un Pla d’ocupació. Unix-te al grup mitjançant aquest correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) indicant el teu nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic i lloc de treball per a la creació d’un grup de treball des de la plataforma.

23 / 02 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Intersindical es vol fer resó de les reivindicacions d’un nombre gens menyspreable de persones que s’han organitzat en plataforma per demanar la reconversió dels llocs de C2 a C1 en diversos serveis de l’administració de la GVA. En aquests serveis per la dimensió i organització, les funcions entre un grup i altres no estan definides i s’assumissen indistintament les tasques sense diferencia.
La reivindicació del col·lectiu vol traslladar una vella problemàtica existent des de fa temps que vindria a solventar problemes de cobertura dels llocs per infra classificació i problemes de funcionament dels serveis.

Fent història, hem passat dels grups de classificació professional A, B, C, D i E d’abans de la reforma del TREBEP a 3 grups, segons les noves lleis de Funció Pública A, B, i C i les Agrupacions Professionals. El grup A dividit en subgrups A1 i A2 i el grup C dividit en subgrups C1 i C2. Amb aquests moviments de grups les funcions en els serveis menys dimensionats es confonen no distingint-se entre els subgrups professionals amb tot el que açò suposa.
Des d’Intersindical considerem que una idea que va partir amb una bona voluntat no ha resultat satisfactori per al personal, ja que assumeixen funcions dels grups superiors per falta precisament d’aquests en les plantilles de personal de certs serveis. La simplificació dels grups no ha ajudat perquè no ha estat acompanyada d’una gestió i redimensió de les plantilles dels serveis, que veuen com les persones que les integren assumeixen funcions dels grups superiors per falta de personal o de classificació.

Ara per ara estem veient l'escassa diferència de tasques entre els grups i subgrups pròxims pel que fa als subgrups de l’A1 i A2 com entre el C1 i el C2. En aquest sentit l’administració tampoc ho distingeix quan barra els llocs. Aquesta escassa diferencia de funcions es tradueix no obstant això en una diferència de sou per al personal, la qual cosa genera descontent entre el personal i en moltes ocasions que els llocs es tarden en cobrir. En nombroses ocasions per exemple, l’auxiliar de gestió i l’administratiu fan la mateixa feina però lamentablement no cobren el mateix. En el pitjor dels casos, les persones no poden promocionar perquè no existeix la possibilitat de carrera en el servei per no existir subgrup superior però si assumeixen les funcions i responsabilitat del superior.

L’única alternativa davant la inactivitat de l’administració es organitzar-se i lluitar per a demanar un Pla d’ocupació. Unix-te al grup mitjançant aquest correu electrònic .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) indicant el teu nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic i lloc de treball per a la creació d’un grup de treball des de la plataforma.

Amb tot i això, no podem deixar de costat la problemàtica del cos B. Veiem la desídia de l’administració en la reclassificació de certs cossos coms per exemple els delineants que ja tenen cicles superiors educatius específics i als que no s’exigeixen cap titulació concreta d’accés,o d’altra banda un dels més sagnants que és el del personal educador d’educació infantil i especial que porten tota una vida pendent de la reclassificació des de la signatura dels pactes amb l’administració, amb tota la problemàtica que porta afegida al no poder convocar nous llocs permanents sense reclassificar...

Per tot el que hem exposat, demanem una veritable gestió del personal, la falta de la qual la trobem molt sagnant en els últims anys, amb una revisió dels serveis, reclassificació de certs cossos, reconversió o creació de possibilitats d’ascens per a d’altres que tinga en compte la realitat descentralitzada de l’administració de la GVA.