Resum Junta de Personal SSTT de valència celebrada passat 7 de febrer 2024.

Aquesta setmana ens reunirem les persones integrants de la junta de personal de SSTT de la GVA de València en sessió ordinària amb el següent ordre del dia.
Ratificació de l’orde del dia, lectura del acta anterior, informe de la presidenta, lectura de les comunicacions a la Junta, preguntes i suggerències i dia i hora de la pròxima sessió.

09 / 02 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Aquesta setmana ens reunirem les persones integrants de la junta de personal de SSTT de la GVA de València en sessió ordinària amb el següent ordre del dia.
Ratificació de l’orde del dia, lectura del acta anterior, informe de la presidenta, lectura de les comunicacions a la Junta, preguntes i suggerències i dia i hora de la pròxima sessió.

Després de tractar el punts de corrents, lectura del acta anterior, informe de la presidenta, lectura de la correspondència d’entrada i eixida de la junta i precs i preguntes que s’aproven sense novetats, pel que fa a preg i preguntes, s’introdueixen els següents temes:
Pel que fa al tema dels agents mediambientals les organitzacions sindical hem constatat que porten «tota una vida» sense una interlocució com toca amb l’administració.

Tenen els EPIs caducats, la qual cosa considerem una infracció greu i una manca de seguretat per a la salut del personal a la qual l’administració no dona una resposta satisfactòria i única possible seria la reposició immediata d’aquests equips de protecció. L’única alternativa que es cau es negar-se a fer el treball si no hi ha condicions de treball amb seguretat i salut o acudir a la inspecció de treball.

De la mateixa manera, hem posat de relleu una altra reivindicació històrica, els criteris per a elaborar els horaris. Aquests no son negociats i es basen en un «acord» de 2014 a la qual cosa la major part de les organitzacions sindical amb representació en el moment de l'aprovació ens oposarem
Pel que fa a la falta de mitjans per a exercir la supervisió i control dels espais dels montes, posen de relleu que moltes ocasions s’enfrontes a caçadors furtius armats i sent ells autoritat no tenen medis per a enfrontars-hi amb gent armada.

Des de Intersindical Stas plantegem el tema dels agents forestals com a prioritari i destaquen la inactivitat de l’administració en resoldre problemes històrics del seu personal.

Intersindical STAS manifesta el seu suport i fem nostres les seues reivindicacions. Així doncs totes les organitzacions sindicals hem acordat com a Junta de Personal adreçar un escrit per a sol·licitar una reunió amb el responsable.

Intersindical recorda que aquestes qüestions s’arrastren des dels anteriors equips de govern que això no es res nou, i que arribat ara resulta intolerable. La junta de personal ha de ser capaç de transmetre les reivindicacions del personal i hem d’exigir a l’administració per a que es convoque una reunió i es prenguen decisions urgents abans de prendre mesures de conflicte col·lectiu.

Per tot el que hem exposat, la Junta enviarà com a orgue de representació del personal un escrit al Director General de Funció Publica amb la finalitat de fomentar una major interlocució per part de l'administració amb els representats del personal.

Propera reunió el 17 d’abril si no hi ha res urgent i important que faça necessària una convocatòria extraordinària.