RESUM JUNTA LABORA MES D’ABRIL

La Junta ha demanat l’obertura de l’actualització de la classificació de les oficines en ordre a la distribució i organització dels centres de treball. Considerem que ha quedat obsoleta i no respon a l’actual situació.

26 / 04 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Es presenten escrits sense resposta sobre assumptes pendents de la junta del mes de març.

Situació de les següents oficines: Luis Oliag, Burjassot, Lliria, Ibi, Sogorb, sobre deficiències , actuacions provisionals i mal estat dels centres de treball que considerem molt greus per al personal i al que l’administració no ha donat cap resposta ni ha dut a terme cap actuació per a subsanar-les.

Sobre procediment de comissions de treball del personal orientador. Considerem un procediment atípic que ha creat malestar per greuge comparatiu amb altres col·lectius de l’organisme. En aquest cas la Junta demana transparència i aclariment sobre el procediment realitzat.

Falta d’informació sobre l’adscripció temporal de certs llocs als serveis centrals

Sobre si existeix un procediment de classificació de les oficines , la Junta ha demanat l’obertura de l’actualització de la classificació de les oficines en ordre a la distribució i organització dels centres de treball. Considerem que ha quedat obsoleta i no respon a l’actual situació.

Situació del centre d’Almàssera. Deficiències materials, falta de direcció del centre.

Continua pendent l’adquisició del parc mòbil per al personal tècnic de formació així com l’actualització de l’abonament del quilometratge que continua a a 0,19 € en comptes de a 0,26 €/km.

Us volem informar a banda que la data prossible d'incorporació del personal orientador tindrà, com sempre com dos onades corresponents als que van per la borsa d'orientadors (suposadament primera setmana de maig) i els que aniran per la borsa de Labora, que serien en la segona quinzena, tot aço si va bé i es compleix la previsió.

Respecte al Teletreball us ifnformem que la SDG de foment de l'ocupació està enviant resolucions a la seua gent canviant el teletreball a 1 dia setmanal. A l’efecte es preten unificar tots els programes de teletreball de Labora i deixar-los en un dia semanal tots igual.
Per acabar, pel que fa al programa RECUPEREM, no hi ha encara moviment respecte a la possible pròrroga d'un any del personal del programa que finalitza el 31 de maig.