Reunió mesa tècnica negociació Oferta d’Ocupació 2023.

La proposta s’ha configurat amb les dades de la taxa de reposició més un percentatge addicional del 20% que permet la Llei de pressupost, el que fa un total de 625 llocs. Distribuïdes entre 375 per al torn lliure i 250 per a la promoció interna acumulables en cas no siguen coberts, a més a més hi ha que reservar un 10% per la torn de diversitat funcional.

07 / 03 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Ha d’estar negociada i publicat l’Acord del Consell abans que acabe el mes de març.

La proposta s’ha configurat amb les dades de la taxa de reposició més un percentatge addicional del 20% que permet la Llei de pressupost, el que fa un total de 625 llocs. Distribuïdes entre 375 per al torn lliure i 250 per a la promoció interna acumulables en cas no siguen coberts, a més a més hi ha que reservar un 10% per la torn de diversitat funcional.
Sol·licitem unes dades més completes amb desglossi per cossos per a poder fer una proposta concreta ja que no disposem de les dades que te l’administració i segons les quals ha configurat l’esborrany de proposta de distribució que ens presenta per a administració general
• A1-01 Administración General, 60 (34+26)
• APT Fondos Europeos, 50 (29+21)
• A2-01 Administración General, 40 (23+17)
• C2-01 Auxiliar adtvo, 50 (24+26)
• C2-01 DF Intelectual, 10 (10+0)
• APF Subalternos, 21 (21+0)
• APF Subalternos DF Intelectual, 9 (9+0)

✏️ Gestió de les OOP pendents i nova OOP de 2023
Les OOP publicades arran de l’entrada en vigor de la Llei de Funció Pública han de respectar uns terminis marcats per la llei amb el que ja es coneix com el 3+3+3 (publicació oferta, publicació de les convocatòries i proves selectives) per la qual cosa les proves selectives d’aquestes convocatòries podrien ser a partir de setembre i hauran d’estar finalitzades abans de l’any des de la convocatòria.
Aquesta Oferta s’haurà de colar entre les actuals ofertes pendents: OOP d’estabilització de 2017-18-19, OOP de 2022, Convocatòries derivades de la llei 20/21 (concurs extraordinari de mèrits i concurs oposició). La prioritat es acabar primer les d’estabilització de 2017-18-19, i anar intercalant les altres. Des d’Intersindical i en defensa dels interessos de la mobilitat del personal funcionari de carrera i del personal que ha participat en nombroses convocatòries hem demanat un compromís per a que estiguin finalitzades i es puga participar des de la promoció interna i no s’haja de participar en convocatòries posteriors si es preveu superar les proves selectives d’un cos perquè no han eixit publicades als DOGV llistat de persones.
Hem demanat un compromís per a que els concursos de trasllats es convoquen com marca la llei perquè encara hi ha una gran quantitat de personal en adscripcions provisionals que s’han de consolidar i llocs que queden vacants per la mobilitat i cessaments del personal.