Sabem què és el millor i per què mirem cap un altre costat?

Demanem un nou decret de requisits mínims del primer cicle d'infantil, on les escoles infantils compten amb més personal i una reducció de ràtio ja!!! I per damunt de tot, repensar cap a on va l'educació de 0-3 anys!

12 / 09 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


El primer cicle d’infantil (de 0 a 3 anys) conforma l'etapa més important i vulnerable del sistema educatiu. És l’etapa d’infantil la base fonamental pel desenvolupament d'aquest alumnat.

Dintre de la comunitat educativa hi ha consens de que l’escolarització més adequada per a aquest alumnat és una Escola Infantil. Disposen dels horaris, els ritmes i els espais que ells necessiten. Tot s'adapta a l’alumnat i no al contrari!!

Uns anys enrere (quasi quaranta), i en aplicació de la constitució espanyola del 78, el govern central va transferir les competències en Educació a la Generalitat i és en eixe moment quan s’inicia la història de les nostres escoles infantils.

En els inicis es crearen unes poques escoles infantils de primer cicle que acollien alumnat de 0-4 anys (primer cicle d’infantil en aquella època). Amb els següents canvis legislatius l’alumnat de 3 anys passa als CEIPs integrant-se en el 2on cicle i l’alumnat de 0-3 anys es queda a les escoles infantils. I des d’uns anys cap ací, l’alumnat de 2 anys, a pesar de pertànyer al primer cicle, s’ha començat a escolaritzar en els centres d’infantil i primària amb la creació d’aules de 2 anys en aquests centres de manera progresiva. Una oferta pública i gratuïta benvinguda però no sempre la més adequada per a aquest alumnat tan vulnerable i fràgil. Ens trobem molts casos on els espais i els horaris no son els millors. Aquest fet ha vingut aparellat amb la creació d'unes poques més escoles infantils públiques dependents de la Conselleria d’Educació. Ací és quan comencen a aparèixer les diferències entre l’alumnat i els diferents membres de la comunitat educativa que atén a aquest alumat de primer cicle!

Mancança de personal i suports addicionals, absència de la figura de la parella educativa, diferències pel que fa a la ràtio dintre del mateix nivell del cicle, absència d’equip d’orientació ni d’atenció per part del personal PAE en aquests centres i una llarga llista d’agravis que es podria afegir! Tot derivat d’una normativa obsoleta que necessita urgentment d’una modificació i adaptació a la realitat actual!!!

Mentre el segon cicle d’infantil, i el nivell de 2 anys que estan en els centres d’infantil i primària, veuen com sí que disposen de més personal, ràtios més reduïdes i suport especialitzat arran de la publicació del Reglament d’Organització i Funcionament d’aquest cicle i l’ordre de Plantilles, el primer cicle, és a dir, les Escoles d’Infantil, veuen com una vegada més tenen que viure amb el personal del que disposen o amb alguna retallada. El suport de la mestra COVID de recolzament que es va instaurar en la pandèmia i s’havia mantingut fins ara ha desaparegut, baixes sense cobrir i el personal en mínims històrics!!

Demanem un nou decret de requisits mínims del primer cicle d'infantil, on les escoles infantils compten amb més personal i una reducció de ràtio ja!!! I per damunt de tot, repensar cap a on va l'educació de 0-3 anys!

És necessari cuidar les escoles infantils que tenim i continuar creant-ne més! Les "escoletes" són el tresor més bonic i lluent de tot el sistema educatiu!!