STAS i STEPV-Intersindical Valenciana exigeixen ampliar la xarxa pública d’educació 0-3 anys.

STAS i STEPV-Intersindical Valenciana exigim incrementar la xarxa pública de 0-3 anys, millorar les plantilles docents i d’educadores i educadors, millorar les ràtios i adequar la normativa a les necessitats d’aquests centres educatius.

24 / 04 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Després de molts anys de mancança d’oferta pública de caràcter autonòmic per a l’alumnat del Primer cicle d’infantil, on la mateixa es reduïa a un xicotet nombre d’escoles infantils de primer cicle de titularitat de la Generalitat, hem gaudit d’una ratxa de bonança, Primer, de manera experimental i després de manera estructural es van crear un gran nombre d’aules de 2-3 anys en CEIPs. També va augmentar el nombre d’escoles infantils públiques.

Encara així, eren molts els aspectes que calia millorar per tindre una xarxa 0-3 pública, gratuïta i de qualitat, és per això que STEPV va sol·licitar una reunió amb el Secretari Autonòmic d’Educació el passat 7 de març per parlar del present i el futur del primer cicle d’infantil, que encara no ha sigut concedida.

La passada setmana, Conselleria anunciava en premsa una partida pressupostària de 160 milions d’euros per a fomentar l’escolarització gratuïta de 0-3, destinada a subvencionar les places privades, però en cap moment es parla de l’ampliació de la xarxa pública d’aquesta etapa.

STEPV i STAS-Intersindical Valenciana defensen la gratuïtat de l’etapa, però no és casualitat que es duga a terme una inversió tan forta en una etapa on la gestió majoritària és privada i on la pública és residual, mentre s’està retallant en el Pla Edificant per a la construcció de centres públics i en les Escoles Oficials d’Idiomes i incrementant el pressupost per a l’ensenyament concertat.

Aquesta notícia es combina amb l’acord del Consell de recuperar el districte únic i la suposada “llibertat d’elecció de centre”, mitjançant un nou decret d’admissió d’alumnat, que no és més que un eufemisme per afavorir l’ensenyament concertat i la seua patronal. Un districte únic que ja coneixem i que va relacionat amb una retallada d’unitats en l’ensenyament públic per transvasar-los a la concertada.

STAS i STEPV-Intersindical Valenciana exigim incrementar la xarxa pública de 0-3 anys, millorar les plantilles docents i d’educadores i educadors, millorar les ràtios i adequar la normativa a les necessitats d’aquests centres educatius.