(SUB)VENCIONATS? CLAR QUE NO!

Malgrat que a la regulació de les subvencions sindicals estableix que l’objectiu es fomentar la realització de qualsevol tipus d’activitat sindical , des de Intersindical Valenciana-STAS tenim un tret identitari que és la nostra independència d’acció respecte de qualsevol poder polític, dins del nostre ideari. Això ens porta necessàriament a no dependre dels diners de les subvencions per a desenvolupar l’acció sindical amb llibertat i autonomia i no rendir-mos a les almoines del poder polític de torn.

16 / 05 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


L’etimologia llatina de la paraula «subvenció» deixa palés una acció d’arribar per baix a un determinat lloc. Una arribada, si fa no fa, a un objectiu que a moltes llums sembla espuri per a determinades organitzacions. Un concepte no massa transparent amb l’objectiu establit, és allò de «colar-se» per la porta de darrere.

Malgrat que a la regulació de les subvencions sindicals estableix que l’objectiu es fomentar la realització de qualsevol tipus d’activitat sindical , des de Intersindical Valenciana-STAS tenim un tret identitari que és la nostra independència d’acció respecte de qualsevol poder polític, dins del nostre ideari. Això ens porta necessàriament a no dependre dels diners de les subvencions per a desenvolupar l’acció sindical amb llibertat i autonomia i no rendir-mos a les almoines del poder polític de torn.

Assemblearisme i autogestió són dos eixos de la nostra forma d’actuar i fer les coses. Ambdues ens porten a un finançament econòmic basat majoritàriament amb les quotes del personal afiliat i amb altres iniciatives de recaptació de fons des de la pròpia organització sindical. Les subvencions rebudes contribueixen d’una manera poc significativa al sosteniment de les despeses d’aquesta organització sindical.
Encara que optem a les subvencions, aquestes les hem fet servir per a financiar investigació (FISABIO AL 2021) O a diferents ONG’s o institucions que desenvolupen una tasca social en la millora d’aquest mon.

Així, que el nostre engranatge d’acció sindical no tinga una dependència arran dels diners públics ens fa assolir una llibertat i una cultura sindical autònomes de la voluntat política i ens permet ser valentes a l’hora de defendre polítiques socials i laborals de caire reivindicatiu. En altres paraules «estem amb tu», amb totes les conseqüències, en aquest viatge per millorar l’ocupació pública valenciana. Nosaltres, els afilats i afilades de Intersindical Valenciana-STAS som els protagonistes del nostre relat en la Generalitat, nosaltres ens marquem amb les decisions de les assemblees i els nostres propis recursos allò que volen ser, allò que volen reivindicar i allà on volem arribar, sempre compromesos amb la classe treballadora i sense peatges amb ningú.

Comptat i debatut, tot i no tindre la capacitat de comprar «faldons publicitaris» en la premsa escrita o «falques de ràdio» com si fan altres formacions sindicals, la nostra força sindical radica en la solidesa del nostre col·lectiu, el compromís de les persones que les integren amb un ideari comú i en la llibertat a l’hora de prendre accions que ens fan ser un sindicat assembleari, feminista, ecologista, d’obediència valenciana, responsable amb els treballadors i les treballadores i sense (sub)vencions.