Teletreball, crónica d’una mort anunciada

Des de STAS-Intersindical entenem que aquesta dinàmica reduccionista respecte al dret al teletreball no s’ha de consentir.

10 / 04 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


Suposadament, les tecnologies i les noves aplicacions són eines que fonamentals per a modernitzar les nostres interrelacions i millorar el benestar de les nostres vides. El teletreball que no deixa de ser una modalitat d’organització laboral , n’és segurament una eina cabdal per articular les relacions laborals a l’era de la digitalització, que més prompte que tard serà ponderant dins dels països occidentals, per això entenem en relació a l’administració electrònica, que aquesta modalitat de treball no presencial, ha de ser un senyal d’identitat imprescindible.

Des de la nostra formació sindical STAS-Intersindical fórem crítics amb el Govern del Botànic atès que es va implantar una administració de dues velocitats arran el teletreball. Com varen denunciar moltes vegades, segons la voluntat política del titular del departament s’elaboraven en un grau o en altre els programes de teletreball, de fet en diferents Conselleries mai vàrem tindre notícies al respecte, com a la antiga Conselleria d’Adminsitració Pública ara dins d’Hisenda.

Amb el nou govern de PP-VOX sembla que «la cosa està canviant, però a pitjor». Les dues velocitats de teletreball es poden convertir en una velocitat única ralentitzada on es tracta de dur a l’administració de la Generalitat a una via morta respecte al treball no presencial. Estem veient com les propostes del nou govern autonòmic van encaminades a la supressió dels programes de teletreball unes voltes o a unes pròrrogues raquítiques dirigides a la supressió abans esmentada o a la reducció dels dies de prestació d’aquesta modalitat. En altres paraules estem davant l’existència d’una dinàmica supressora.

Així mateix, sense unes justificacions raonables que aporten dades quantificables; la raó que sentim és per necessitats del servei. De quin servei? Ha sigut quantificat? S’ha dut a terme un seguiment que justifique aquesta negativa? Com sempre la manca de transparència a l’hora de prendre decisions que afecten els drets del personal.

Des de STAS-Intersindical entenem que aquesta dinàmica reduccionista respecte al dret al teletreball no s’ha de consentir. Malauradament i en aquest sentit albirem una involució cap a posicions més pròpies del segle XIX que d’un futur on les noves tecnologies són peça clau de la nostra vida diària ara que l’era de la digitalització ha resultat imparable i aquesta dinàmica redundarà negativament tant en el personal com per a la ciutadania, sinó no entenem l’esforç de la UE per la transformació digital com a estratègia fonamental per a la ciutadania, les empreses i el medi ambient.

Tot i això haver-ho plantejat als fòrums de negociació i haver exigit mitjançant escrits i comunicació a l’administració la prorroga des programen aprovats i la presentació dels programes que encara estan pendents de presentar volem anar més enllà. Exigim des al nou Consell replantejar-se aquesta dinàmica supressora, com a pas necessari per avançar cap a una administració digital i electrònica com marquen les directives europees i la normativa estatal.

Hem constatat que aquesta dinàmica només s’està donant a nivell autonòmic i no de l’estat Estem a temps de donar un nou impuls i revertir aquesta situació amb la negociació d’un nou Decret de teletreball que flexibilitze les condicions i dote de major amplitud el dret del teletreball, però el que exigim es una veritable voluntat que afavorisca el desenvolupament real de la modalitat de treball a distància.