TELETREBALL, FETS I NO PARAULES

Des de la nostra formació sindical STAS-Intersindical volem fets i no paraules, per tant, si l’administració vol fer una clara aposta pel teletreball, els instem a negociar en la Mesa Sectorial de Funció Pública un nou Decret de teletreball més garantista i flexible per al personal funcionarial i que no deixe el dret de teletreball a la voluntat del titular del departament.

23 / 05 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


A finals d’abril des de la Direcció General de Funció Pública ens citaren a les formacions sindicals a la comissió de seguiment del teletreball per a informar-nos de diferents avanços i qüestions arran d’aquesta matèria.

Tot i que és cert que s’han aprovat alguns programes de treball no presencial com el de l’Agència Valenciana de Seguretat Ferroviària (AVSF) o un de nou de la DGTIC amb limitacions dels dies gaudits, aquesta dinàmica no fa sinó constatar el nostre escepticisme respecte del futur dels programes de teletreball i albirem una dinàmica reduccionista.

Segons Funció Pública, tot i admetre que el teletreball és una aposta del nou Consell dins dels acords de legislatura, que s’han signat en la Mesa General de Negociació del personal funcionari, estatuari i laboral (MGN I) el que fins ara predomina es la tendència a la reducció dels actuals programes, i es per la qual cosa que ens estem concentrant amb altres organitzacions sindicals per a forçar un canvi real d’aquesta dinàmica.

D’altra banda, l’argument de que estan en procés de la reordenació final de tot el personal i de tindre una «foto clara» de l’impacte del teletreball amb l’estudi dels informes per part de la Inspecció General de Serveis (IGS) per a donar, segons ells, un nou impuls al treball no presencial, no es excusa per a continuar amb els actuals programes molts dels quals no s’ha prorrogat o no s’ha donat la possibilitat al nou personal d’ingrés per a adherir-se a ells.

Des d’Intersindical volem fets i no paraules, per tant, exigim encetar les negociacions per a impulsar el teletreball, siga a la Comissió de seguiment del Teletreball o en la Mesa Sectorial de Funció Pública, mitjançant un nou Decret de teletreball més garantista i flexible per al personal funcionari i que no deixe aquest dret del personal a la voluntat del titular del departament. Així volem posar també de manifest que en l’àmbit de cada Mesa Sectorial, es negocien les màximes garanties per a tots i totes les treballadores que vulguen gaudir d’aquest dret i no hi haja un greuge comparatiu entre conselleries.

Comptat i debatut, l’impacte del teletreball es una qüestió cabdal per a la conciliació familiar, la reducció de la despesa de combustible fòssil o la dinamització de les zones d’interior a conseqüència d’una millor oferta laboral tant per a les nostres vides com per a la societat mateixa.