COVID-19 Mesa sectorial

La Mesa Sectorial es reuneix per videoconferència

mesa sectorial gestió de borses funció pública crisi covid-19 acord gestió extraordinària

Atenció a les treballadores i treballadors per mitjans telefònics i telemàtics