Capçaleres del DOGV


× Navega seleccionant una data en el calendari. Consulta les capçaleres anteriors a 2012.

DOGV 9801 – Dilluns, 4 de març de 2024


Institut Valencià de Cultura.-RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2024, del director general de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista provisional de persones admeses i excloses al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 248 de l'IVC, operador d'equips, corresponent al procés d'estabilització previst en la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, de l'oferta d'ocupació pública del 2022 de l'entitat esmentada. Convocatòria 21/2022.

Institut Valencià de Serveis Socials.-RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2024, de la directora general de l'Institut Valencià de Servicis Socials, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses per a participar en el procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, de diverses categories.

Turisme Comunitat Valenciana.-CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 de febrer de 2024, de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana, per la qual es publica la relació definitiva de persones admeses i excloses en la convocatòria del procés excepcional d'estabilització pel sistema de concurs de mèrits per a cobrir els llocs previstos en l'oferta pública d'ocupació de 2022 de l'entitat, en execució de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

RESOLUCIÓ de 26 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o nomenament provisional per millora d'ocupació, del cos tècnic facultatiu, escala enginyeria tècnica forestal, A2-02-05, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos C2-01-02, convocatòries 158/2021 i 198/2021.

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per a la substitució de persones que integren l'òrgan tècnic de selecció designat per a les proves selectives d'accés al cos APF-05-01, convocatòria 176/2021.
març 2024
M T W T F S S
26 27 28 291 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31