Capçaleres del DOGV


× Navega seleccionant una data en el calendari. Consulta les capçaleres anteriors a 2012.

DOGV 9802 – Dimarts, 5 de març de 2024


Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA (VAERSA).-Anunci de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball per a efectuar la contractació laboral temporal o la cobertura futura de vacants provisionals d'oficial o oficiala especialistes en grimpada i poda en altura.

Institut Valencià de Cultura.-RESOLUCIÓ de 23 de febrer de 2024, del director general de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat a la llista provisional de persones admeses i excloses al procés de selecció per a l'ingrés com a personal fix en el lloc de treball número 256 de l'IVC, administratiu o administrativa de gestió, corresponent a l'oferta d'ocupació pública de 2020 de l'esmentada entitat. Convocatòria 4/2023.

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2023, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, escala orientador laboral d'ocupació, A2-01-01, sector administració general, convocatòria 133/2018, torn lliure i persones amb diversitat funcional i convocatòria 134/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 11 de març de 2024.

RESOLUCIÓ de 28 de febrer de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos superior de gestió d'administració general de l'Administració de la Generalitat, escala orientador o orientadora laborals d'ocupació, A2-01-01, sector administració general, convocatòria 133/2018, torn lliure i persones amb diversitat funcional i convocatòria 134/2018, torn de promoció interna i persones amb diversitat funcional, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2014, la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca una borsa d'ocupació temporal per al nomenament de personal funcionari interí o el nomenament provisional per millora d'ocupació, del cos superior de gestió d'Administració de la Generalitat, escala orientador laboral d'ocupació, A2-01-01, agrupació de llocs de treball de relacions laborals i d'orientador laboral d'ocupació, APT-A2-01-01, corresponent a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 27 de febrer de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es nomena personal funcionari de carrera les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos auxiliar de gestió de l'Administració de la Generalitat, C2-01-01, sector administració general, convocatòria 9/2022, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, i convocatòria 10/2022, torn de promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 29 de febrer de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual s'adjudiquen destinacions a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos auxiliar de gestió de l'Administració de la Generalitat, C2-01-01, sector administració general, convocatòria 9/2022, torn lliure general, persones amb diversitat funcional i malaltia mental, pel sistema d'oposició, i convocatòria 10/2022, torn de promoció interna, persones amb diversitat funcional i amb malaltia mental, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
L'acte de presa de possessió tindrà lloc el dia 12 de març de 2024.

RESOLUCIÓ d'1 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca per a l'elecció de destinació a les persones que han superat les proves selectives d'accés al cos auxiliar de l'Administració de la Generalitat, escala auxiliar de gestió C2-01-01, sector administració general, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, convocatòria 20/2022, pel sistema d'oposició corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2022 per a personal de l'Administració de la Generalitat.
Convocar les persones que han superat les proves selectives el dia 11 de març de 2024, a les 12.00 hores, per a l'elecció de destinació, en acte obligatori, presencial i únic
març 2024
M T W T F S S
26 27 28 291 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31