Capçaleres del DOGV


× Navega seleccionant una data en el calendari. Consulta les capçaleres anteriors a 2012.

DOGV 9818 – Dijous, 28 de març de 2024


CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 2 de novembre de 2023, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es modifica la relació definitiva de persones aspirants aprovades corresponent a les proves selectives d'accés al cos superior de gestió en prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, A2-21, sector adminis-tració especial, convocatòria 51/2018, torn lliure general, pel sistema de concurs oposició, corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2017, per al personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 15 de març de 2024, de la consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, per la qual es declaren desertes les proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial, serveis de suport sociosanitaris i educatius de l'Administració de la Generalitat, ajudant de menjador, APF-05-03, convocatòria 180/2018, torn de promoció interna, pel sistema de concurs oposició corresponents a l'oferta d'ocupació pública ordinària de 2018 per a personal de l'Administració de la Generalitat.

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2024, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública, convocatòria número 62/2024.

Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana.-RESOLUCIÓ de 7 de març de 2024, del president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana per a l'any 2024.

Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.-Anunci de l'Acord d'1 de març de 2024, de la comissió de selecció de la convocatòria 6/22, del procés excepcional d'estabilització, pel sistema de concurs de mèrits, per a cobrir dos places de subaltern o subalterna conductors, previstes en la Resolució de 31 de maig de 2022, de la Presidència del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, per la qual es fa pública l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2022.
març 2024
M T W T F S S
26 27 28 291 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31