Anul·lats els ROF d’Educació i Hisenda a instàncies de STAS-Intersindical

En agost de 2011, acabat d'arribar Alberto Fabra a la Presidència de la Generalitat, es van aprovar els Reglaments Orgànics i Funcionals (ROF) de totes les conselleries. Ara el TSJ anul·la aquells ROF.

09 / 12 / 2013 | Intersindical sentència rof retallades funció pública


Aquells ROF van ser utilitzats, fraudulentament, per a remoure els caps de servei que tenien el lloc per concurs. Diverses sentències individuals han reconegut a les companyes i companys els seu dret a ser reposats en els seus llocs de treball, dels quals van ser injustament apartats.
El Sindicat exigirà la reposició dels drets de les persones afectades per les remocions
Paral·lelament, STAS-Intersindical Valenciana va recórrer la publicació de tots els ROF publicats en 2011. Inicialment, el TSJ va dictar diverses sentències per les quals desestimava els recursos contra els ROF de dos persones particulars, un altre presentat per CSI-F i un altre més presentat per STAS-Intersindical, concretament el ROF de l'extinta Conselleria de Cultura.
La importància de la sentència que ara us presentem és que ha estat dictada per la Sala en ple, i expressament modifiquen la doctrina assentada en les sentències anteriors:
Segundo. Esta Sala en sentencias 689 y 849/2013, de 27 de septiembre y 15 de noviembre, recaídas, respectivamente, en los recursos 1268 y 1198/2011, interpuestos contra los Decretos 113 y 119/2011, los desestimó, a la vista de su fundamentación y de las pretensiones deducidas por los funcionarios recurrentes.
Asimismo, en sentencias 855 y 861/2013, de 18 y 20 de noviembre, desestimó los recursos 1151 y 1170/2011, interpuestos por STAS-IV y CSI.F, respectivamente, entendiendo que no era preceptiva la previa negociación sindical para la aprobación de los Reglamentos objeto de los correspondientes recursos (Decretos 97, 98, 99, 100, 110, 111, 112, 113, 114 y 119/2011). Criterio que modificamos expresamente en el sentido exigir la previa negociación sindical por los motivos y razones que se expresan a continuación (...)"

STAS-Intersindical Valenciana considera que aquest canvi de criteri és molt important, per tal com representa una eina molt poderosa de cara a defensar el personal públic front a malifetes i arbitrarietats com la descrita.
El Sindicat exigirà la reposició de tots els drets de les persones afectades pels processos de remoció derivats dels ROF de totes les conselleries, només es conega la fermesa de la sentència, contra la qual encara cap recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

SENTENCIA ROF Educació.pdf

Descarrega't el document adjunt