Circular 6/2024 reduccions de jornada i flexibilitat horaria


14 / 06 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


ACI US DEIXEM LA CIRCULAR 6/2024, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA, PER LA
QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS EN RELACIÓ AMB LA TRAMITACIÓ DE LES
REDUCCIONS DE JORNADA I LES LLICÈNCIES SENSE RETRIBUCIÓ PER
INTERÉS PARTICULAR I S'ACLARIXEN ELS SUPÒSITS DE FET DE LA
FLEXIBILITAT HORÀRIA.

Circular_6_red_jda-LSR-Flexibilitat_firmado.pdf