Demana a Fabra que convoque concursos

Intersindical Valenciana ha demanat al conseller d'Hisenda i Administració Pública que convoque la negociació del Decret de Carrera per a que es puguen convocar concursos. Com que això no serà prou, segurament, us convidem a demanar-li-ho al seu cap, el president Fabra: [url=http://www.avaaz.org/es/petition/Alberto_Fabra_President_de_la_Generalitat_Valenciana_Convoque_concursos_de_trasllats_a_lAdministracio_de_la_Generalitat/?cGwzgfb]http://www.avaaz.org/es/petition/Alberto_Fabra_President_de_la_Generalitat_Valenciana_Convoque_concursos_de_trasllats_a_lAdministracio_de_la_Generalitat/?cGwzgfb[/url]

15 / 05 / 2014 | Intersindical retallades mesa sectorial concursos


Intersindical prefereix els concursos a la lliure designació

Intersindical Valenciana ha demanat la convocatòria de la mesa sectorial per tal de negociar el decret de carrera i que es puguen convocar concursos, ja que sembla que per a convoca lliures designacions, no hi ha cap problema!
L'escrit presentat per Intersindical diu que:
Que en febrer proppassat es va suspendre la negociació del decret de selecció, provisió i mobilitat, sense que es tinga cap notícia d’aqueixa negociació des de llavors.
Que l’excusa per a la suspensió va ser la necessitat de negociar un acord sobre el decret de carrera professional, que ja es va aprovar per la Mesa Sectorial de 14 de març de 2014, és a dir, fa ja més de dos mesos.
Que es pretexta per la vostra direcció general la falta d’aquest reglament per a argumentar la impossibilitat de convocar concursos de trasllats, no sent així respecte de les convocatòries per a la provisió de llocs per lliure designació.
Per tot això, Intersindical Valenciana SOL·LICITA la convocatòria urgent de la Mesa Sectorial, així com de les meses tècniques prèvies que s’estimen oportunes, per tal de negociar aquest decret i, en conseqüència, convocar els concursos de trasllats en tots els cossos i escales de l’Administració de la Generalitat.