Les lliures designacions d’Hisenda no són estètiques

El DOCV de dimarts, 7 de gener, publicava les següents convocatòries de lliure designació: [url=http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_5.pdf]http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_5.pdf[/url] 3 llocs de treball [url=http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_10.pdf]http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_10.pdf[/url] 3 llocs de treball [url=http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_15.pdf]http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_15.pdf[/url] 9 llocs de treball [url=http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_17.pdf]http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_17.pdf[/url] 7 llocs de treball [url=http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_18.pdf]http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/07/pdf/2014_18.pdf[/url] 24 llocs de treball

08 / 01 / 2014 | Intersindical rlt lliure designació funció pública decret de selecció i provisió


Total: 46 llocs de treball, tots de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. Cal destacar que la immensa majoria (excepte un parell de llocs) són llocs creats després de l'aprovació dels Reglaments Orgànics i Funcionals (ROF) aprovats pel primer Govern de Fabra (finals d'agost, principis de setembre de 2011). Això se sap perquè són llocs amb una numeració superior al 27.000.
És poc estètic convocar els llocs superiors, mentre que els del "muntó" han d'esperar el Decret de Selecció i Provisió
El cas és que en desembre el TSJCV anul·lava precisament els articles dels ROF aprovats en 2011 que determinaven la creació d'eixos llocs de treball. En concret, hi ha una sentència que anul·la precisament el ROF de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública:
http://stasweb.intersindical.org/docs/Sent%C3%A8ncia_ROF_Hisenda.pdf
Contra eixa sentència cabia recurs de cassació, recurs que no ens consta que s'haja presentat, però que donem per fet que haurà estat així. Si es recorre, la sentència de primera instància no és ferma i es pot prescindir del que diu... de moment.
Si vinguera una sentència d'ací un any o dos, negativa per al recurs, la situació de revertir els nomenaments seria molt més complexa, donat que hi haurien situacions consolidades des de fa anys. Per què no esperar a veure què passa amb el recurs de cassació, llavors?
Perquè han transcorregut -o estan a punt de transcórrer- dos anys des de la creació de la major part dels llocs convocats, amb comissions de serveis pràcticament des del primer dia. S'acaba, doncs, el termini màxim d'ocupació dels llocs de treball en comissió de serveis, precisament de dos anys (1+1).
Si a d'això afegim que amb el nomenament en el lloc amb destí definitiu es consolidaran els graus corresponents a cada persona, tenim la visió completa.
Per què no ho han fet abans? Per què calia aprovar les RLTs (relacions de llocs de treball) abans de publicar les convocatòries? No necessàriament, ja que hi ha hagut un degoteig de convocatòries de llocs de lliure designació en tot aquest temps. A més, aqusta situació és la mateixa en totes les conselleries. Per què fer-ho primer en la d'Hisenda i Administració Pública, que hauria de donar exemple de rigorositat, ja que és la competent en matèria de Funció Pública?
Per la sentència que anul·la el ROF: hi ha por que si es manté la situació provisional, finalment els llocs s'anul·len i no es puguen consolidar situacions. D'aquesta manera, encara que s'anul·lara la creació de determinats llocs (que mai serien tots), les consolidacions de llocs de treball estarien salvades, ja que es refereixen a situacions individuals de les persones ocupants en relació als seus serveis prestats.
A d'això afegim que s'està negociant des de fa mesos el Decret de Selecció i Provisió, pas previ, junt a la publicació de les RLT i l'adscripció del personal als cossos, per a començar a convocar concursos, no deixa de ser poc estètic que es convoquen els llocs superiors (subdireccions general, direccions territorials i caps de servei), sense esperar al decret, mentre que els llocs "vulgars" els de concurs, cal que s'esperen.