Preguntes i respostes sobre la carrera

A continuació teniu algunes de les preguntes que ens han fet i les respostes que creiem més adients, sobre el procés d'accés a la carrera professional

26 / 11 / 2014 | Intersindical retallades personal interí carrera professional


No puc accedir a l'aplicació perquè diu que no tinc dret. Què faig? En qualsevol cas, cal que presentes la sol·licitud per escrit. Potser siga perquè ets funcionària o funcionari interí, incloses les persones que haurien d'haver estat nomenades en millora d'ocupació. Per a demanar-ho per escrit, us recomanem que reompliu el formulari que trobareu en els següent enllaç: http://www.chap.gva.es/documents/90598607/161393947/31156+-+SOLI_CARRERA.pdf/1bde9ac9-9a98-47bf-9746-36899237c724
SI NO TROBES RESPOSTA AL TEU PROBLEMA, CONTACTA AMB INTERSINDICAL
Hauria de haver estat nomenat/da en millora d'ocupació. Com reomplic la sol·licitud?
Has de tenir en compte que el decret et permet sumar el temps treballat en el grup actual al temps treballat en el grup on estàs en excedència. Pots fer-ho així o reservar-te el temps per si més endavant consolides la teua situació com a personal funcionari de carrera en el grup superior. Calcula el que més t'interesse a l'hora de calcular el GDP que demanes.

No tinc cap dels mèrits que se'ns demanen com a requisit. No puc demanar-ho?
Al contrari, has de demanar-ho necessàriament. Marca l'apartat "No dispose de mèrits".
Si ara no tens cap dels mèrits, el decret disposa una pròrroga durant tot 2015, durant la qual, en aconseguir el mèrit, pots sol·licitar la incorporació a la carrera, de manera que se't reconeixerà tot el temps treballat.
Si no ho demanes ara, perds l'oportunitat que se't reconega i convalide el temps treballat: podràs demanar la incorporació a la carrera, però començant pel principi, com si acabares d'entrar a l'Administració.

Com es cobrarà la carrera? En dotze pagues o en catorze, incloent les pagues extres?
Es cobrarà en catorze pagues: mes a mes i en les pagues extres. Per tant, els imports anuals que ja conegueu s'ha de dividir per 14. Teniu totes les xifres en el següent document PDF:
Imports anual i mensual del complement retributiu de carrera professional

Hi ha períodes que l'aplicació no m'ha sumat. Què faig?
Si hem de ser pràctics, depèn de les conseqüències. Si no els necessites per a consolidar el GDP IV, oblida-te'n.
En canvi, si et fan falta per a consolidar un GDP, selecciona "no estic d'acord amb el GDP proposat" i explica en la finestra que s'obre quin és el problema. No cal que aportes documentació ni la declaració responsable.