Presentació de l’aplicació informàtica per al Decret de Carrera Professional

Ahir, dimecres dia 12, amb motiu de la publicació del Decret de Carrera Professional en l'Administració del Consell, la DG de Recursos Humans va presentar a la representació sindical la pàgina web prevista per a l'acreditació de mèrits per a l'accés a la carrera professional a través d'una tramitació electrònica. També van informar que l'ordre que la regula ja s'ha signat i que s'espera que es publique el proper divendres. La resolució de convocatòria del procés d'acreditació dels mèrits podria publicar-se els primers dies de la setmana que vé (a partir del dia 17 d novembre).

12 / 11 / 2014 | Intersindical retallades mesa sectorial carrera professional administració electrònica


LA INSCRIPCIÓ EN LA CARRERA ES PODRÀ FER PER ORDINADOR

No és necessària la utilització de la intranet de la Generalitat, sinó que es podran fer els tràmits des de casa o des d'ordinadors externs als connectats a la intranet de la Generalitat. Això és molt interessant per a les persones que no disposen, per raó del seu treball, d'un ordinador i una taula de l'Administració. AIxò sí, serà precís disposar d'un compte de correu electrònic "@gva.es", perquè amb ell i amb la contrasenya s'accedirà a l'aplicació. Cas que no disposeu d'un, cal contactar amb el servei de personal respectiu en cada conselleria, direcció territorial o organisme autònom, per tal que s'habilite un compte de correu.
La DG de Recursos Humans i la DG de Tecnologies de la Informació han creuat dades i han assenyalat a totes les conselleries les persones que no tenen un compte de correu informàtic @gva.es, per tal que siga cada conselleria o organisme qui es dirigisca a eixes persones per a assignar-los un.
El sistema informàtic que s'utilitzarà està pràcticament acabat i juntament amb l'Ordre i resolució anterior estarà disponible des dels enllaços d'accés a l'administració electrònica de la gva.es. L'aplicació disposarà d'un manual d'usuari. També es disposarà de telèfons d'assistència.
La tramitació electrònica no implica que no es puga tramitar per paper, és a dir, pel registre d'entrada com en qualsevol procediment administratiu. Els models es publicaran en la resolució d'inici de procés d'acreditació dels mèrits.
Fonamentalment les dades que apareixeran en validar el requisit d'accés al sistema de carrera, seran els que es nodrisquen des de la base de dades HUMAN, és a dir, les dades que sobre el personal funcionari de carrera ja disposa l'administració, però el sistema també permetrà l'aportació d'altres mèrits no reflectits
La Resolució que es publicarà, disposarà del termini d'1 mes (abans no) per a donar-se d'alta, modificar, afegir, etc.
La persona que complint els requisits d'accés al sistema de carrera no realitze la sol·licitud telemàticament, quedarà incorporada a un Grup de Carrera d'ofici per la DG de Recursos Humans però amb els mèrits que en primer lloc disposen de la seua fitxa personal, per la qual cosa instem al fet que la gent es revise les seues situacions en particular.

Una faena ben feta
A primera vista, l'aplicació és molt intuïtiva i realitzada de manera que fàcilment es puga emplenar, modificar, tornar a modificar, validar i constatar la nostra acreditació d'optar al corresponent Grup de Desenvolupament Professional (GDP).
Hem de felicitar a les persones responsables de posar en marxa aquesta aplicació, tant la part informàtica (DGTI) com la part del contingut (DGRH).

Quant guanyaríem si es deixara actuar al personal funcionari sense tantes -i la major part de les vegades, absurdes- interferències polítiques. La immensa majoria saben com treballar i només els cal una oportunitat de demostrar-ho.
Qüestions com el mateix decret de carrera, ja preparat en 2009; o el decret de Selecció i Provisió, al qual al·ludíem dilluns per demanar responsabilitats -ens oblidàrem d'aclarir que polítiques, tot i que estava implícit en el nostre discurs- per la seua NO-FINALITZACIÓ-DE-LA-NEGOCIACIÓ, i que pot conduir a moltes persones funcionàries de carrera en -falsa- millora d'ocupació a no veure reconegut el seu dret a l'accés a la carrera per no haver estat nomenats en millora d'ocupació i ser considerats personal interí.
Aquest Decret de Selecció i Provisió estava ja redactat en 2011. Per una persona o persones funcionàries, clar. I no va vore la llum... perquè no era el moment -polític-, tot i que mai cap responsable polític ha explicat perquè no ho era. La negociació del decret en 2014 ha anat bé en la part tècnica, però els parons sense explicació (cinc mesos entre gener i juny, més de tres mesos des de juliol) són responsabilitat única de la part política de la conselleria, que no es trau la faena d'entre els dits.