REUNIÓ INFORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA OPE 23

El passat divendres ens va convocar la D.G de Funció Pública per a una reunió informativa sobre la
imminent publicació de les convocatòries derivades de l’OOP de 2023 que es publicaran a finals del
mes de juny.

13 / 06 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


REUNIÓ INFORMATIVA DE FUNCIÓ PÚBLICA

El passat divendres ens va convocar la D.G de Funció Pública per a una reunió informativa sobre la imminent publicació de les convocatòries derivades de l’OOP de 2023 que es publicaran a finals del mes de juny.

PROJECTES PILOT

Es desenvoluparan en aquesta modalitat les convocatòries de proves selectives d’accés als cossos A1-01 Cos superior d’administració, APT-A1-01-03 Cos superior d’administració de fons europeus i A1-04-06 Cos superior facultatiu, escala de sistemes i tecnologia de la informació.

Pel que fa a les convocatòries de l’OOP de 2023 es perfilen les següents novetats al entrar en vigor la llei 4/2021 de Funció Pública.:

Les convocatòries d’APT que enguany seran tres: APT-APF-01 APF Agrupació professional funcionarial de subalterns, APT-C1-01-01 Cos administratiu d’agents tributaris i APT-A1-01-03 A1-01 Cos superior d’administració de fons europeus. Funcionaran de la següent manera: una única convocatòria per als aspirants de l’APT i del cos mare. Les persones hauran de triar una o una altra, com quan es triava per a les modalitats jurídica o econòmica. No es pot prendre possessió dels dos grups de manera simultània. Així per a canviar del cos general a l’APT o viceversa haurà de fer-se el curs selectiu corresponent i participar en el concurs. Aquests cursos seran inclosos en el Pla formatiu anual, com ja s’ha fet amb el d’agents tributaris. Pel que fa a la calendarització necessària d’aquests cursos, ens informen que vindrà determinada per els concursos de trasllats. Abans del concurs hi haurà un curs per a permetre la mobilitat entre cos i apt.
Les places del cos mare i les de l’APT de les convocatòries no s’acumulen entre si i es formaran borses de treball temporal independents.
S’ha de tindre en compte per als concursos de trasllats que la experiència en el cos mare o en l’APT puntuarà diferent segons siga el concurs d’APT o del cos.

No ha sigut objecte de negociació cap dels punts a tractar perquè es configurava com a reunió informativa on l’administració ha acceptat estudiar les propostes als punts a tractar tenint en compte que amb un canvi de govern poden haver-hi més canvis.
Com marca la llei, per aquests processos hi ha un termini d’1 any per a prendre possessió des de l’aprovació de l’OOP (fins març del 2024).

Calendarització de processos pendents.

Es preveu que les convocatòries derivades de l’OOP de 2022 prenguen possessió en la primavera de 2024.
Concursos d’administració general pendents d’A1-01 i A2-01 seran al juny.
En breu es publicarà una nota informativa sobre el 2on examen del projecte pilot del cos A1-01. El termini acaba en octubre i la prova serà al setembre. (3 mesos des de la convocatòria i agost inhàbil).
Els cossos d’administració general de C1 (està en fase de resolució de recursos la publicació del llistat definitiu (publicat ahir)) i C2 (pendent de publicar-se el llistat definitiu, esta en fase de resolució d’al·legacions al barem en fase de concurs) per la qual cosa no prendran possessió abans de l’1 de juliol.

Educadores d’educació infantil i especial prendran possessió la segona quincena de juliol.

Promoció interna al grup B del cos d’educadores d’educació infantil. S’ha presentat a la D.G de F.Pública nou esborrany de document, la setmana vinent es citaran a les organitzacions sindicals per a la negociació.
Aquest Pla és només per al personal funcionari de carrera (el que ja ho és i el que serà a partir del 3 de juliol) que complisca amb els requisits de la convocatòria. Conviuran persones que estiguen ocupant el cos reclassificades i altres que no, amb diferents funcions i retribucions. Amb aquesta perspectiva estarem vigilants de les situacions que es desenvolupen al centres educatius per a defendre al personal i que no es produisquen abusos ni greuges comparatius. Hi haurà edicions per a promocionar al grup B fins a completar els dos anys necessaris per a accedir.
No es poden fer edicions il·limitades perquè ho marca la llei estatal.
La convocatòria permetrà accedir a les persones que prenguin possessió el 3 de juliol. Les places derivades del concurs-oposició ho faran per al 2025 i fins a aquesta data podran accedir al curs de promoció interna al grup B.

Informació borses d’ocupació temporal

Aquesta setmana eixirà la convocatòria de la borsa derivada del cos superior de gestió en acció social de la Generalitat, escala educació social, A2-16-02

Borses del cos d’educadores d’educació infantil i especial derivades de les OOP de 2018, eixiran els llistats provisionals en juliol per a que estiguin operatives a l’inici del curs 2023-24.