Reunio DGIE

El passat dilluns vam tindre una reunió amb la DGIIE per a parlar de diversos temes rellevants per al personal PAE que treballa en centres educatius de GVA.

20 / 06 / 2024 | Intersindical Valenciana-STAS Gva


El passat dilluns vam tindre una reunió amb la DGIIE per a parlar de diversos temes rellevants per al personal PAE que treballa en centres educatius de GVA.

Pel que fa al col·lectiu d'EEI:

- Convocatòria 40/23: Presa possessió sense data clara. Depen dels terminis del procediment administratiu. Previsiblement durant l'últim trimestre del 2024.
- * Comissions servei: Previsiblement, una vegada hagen pres possessió els nous FC ara al juliol, s'oferiran en C.Serveis totes les vacants generades en les preses de possessió. Es publicaran en la web de conselleria i podran participar tots els FC que estiguen interessats. La concessió de les mateixes és discrecional i no respon a cap barem.
- Borsa grup B: Finals de juliol o primers de setembre son les dates barallades.
- Cobertura possibles vacants del grup B : borsa generada a partir de la borsa 621 amb la gent que tinga la titulació corresponent.
- _Cobertura de programes vacants per les renúncies o preses de possessió en altres procesos selectius:_ Primer es reubicaran els ocupants dels llocs que es vagen a suprimir per absència de necessitats i després es cobriran seguint el procediment habitual.

Pel que fa al col·lectiu d'EEE:


- Nous llocs: Està prevista la creació de nous llocs de treball. Han fet 180 peticions de nous llocs. Falta vore en que queda açò al remat. La forma de provisió dels mateixos serà primer en comissió de serveis als FC i després als FI en una AUT o ADC segons considere l'Administració.
- Comissions servei: Previsiblement, una vegada hagen pres possessió els nous FC ara al juliol, s'oferiran en C.Serveis totes les vacants generades en les preses de possessió i els llocs creats. Es publicaran en la web de conselleria i podran participar tots els FC que estiguen interessats. La concessió de les mateixes és discrecional i no respon a cap barem.
- Concurs de trasllats: Es preveu la convocatòria d'un concurs de trasllats previ a la resolució de la convocatòria deriva de l'OOP 24. En el mateix podreu participar tots aquells FC que estigueu interessats. Podeu participar en el primer concurs de trasllats després d'haver prés possessió com a FC.

Pel que fa als programes temporals d'EEI, EEE, E. Socials i T. Ocupacionals:


* - Renovació programes temporals: Aprovats i pendents de la signatura del Conseller. En breu vos enviaran via carpeta ciutadana o correu corporatiu el document per a signar la conformitat. En cas contrari signareu la renúncia a la mateixa i aquest fet implicarà l'expulsió de la borsa d'origen.

Pel que fa al col·lectiu de Fisios:


- Concurs de trasllats: Es preveu una ràpida resolució. La presa de possessió abans de novembre. Publicació adscripcions funcionals en breu. Llocs 50%. No han eixit perquè son susceptibles d’ampliar-se les jornades.
- _Previsió preses possessió:_87/2024 (Temps suficient per a facilitar la tria de llocs a la 158/18) i 158/18 (Abans de novembre). NO COMISSIONS DE SERVEIS.
- Nous llocs: S’oferiran en comissió de serveis si la creació és anterior a l’inici de curs 2024-25.
- Comissions servei derivades convocatòria 39/18: Hi ha alguna renúncia i altres que continúen. De totes maneres, que participen en el concurs de trasllats.
- Convocatòries 52/21 i 148/21: Supeditades a la resolució de les mencionades abans.
- Itineràncies i dobles adscripcions: Pendent de signatura per la DGIIE i publicació d’unes instruccions al respecte. Van a regular les dobles adscripcions. Màxim dos.

Pel que fa als horaris del personal PAE i PAS:

- Confecció i enviament: Estan acaban la circular d’horaris i esperant a que facen unes millores en OVICE. Estarà obert tot l’any i la primera remesa d’horaris està prevista fins 15/7.