Condicions laborals Mobilitzacions Nòmines Personal educador

MANCA DE PERSONAL

Encara haurem de mostrar agraïment!!

nòmines decret vela conselleria d'hisenda

La Generalitat recomana que reviseu el compte corrent on cobreu la nòmina

nòmina