La Generalitat recomana que reviseu el compte corrent on cobreu la nòmina

La subdirecció general de Tresoreria ha emès un comunicat en el qual avisa que molts comptes corrents on es paguen les nòmines de la Generalitat es corresponen amb codis d'entitats que, en l'actualitat, ja no existixen, degut a processos de reestructuració bancària.

26 / 06 / 2013 | Intersindical nòmina


La conselleria avisa que s'estan produint un elevat nombre de devolucions de nòmina, i que el que la informació dels comptes bancaris estiga obsoleta provoca que els pagaments tarden uns quants dies a arribar al destí.
Per tot això, sol·licita a tot el personal de la Generalitat que revisen i actualitzen les dades bancàries, a través de la unitat de gestió de nòmines de la seua conselleria.