Encara haurem de mostrar agraïment!!

Hisenda es compromet a anunciar la data de pagament de la nòmina cada mes amb antelació.

01 / 08 / 2013 | Intersindical nòmines decret vela conselleria d'hisenda


DIlluns 29, la Conselleria d'Hisenda va fer via internet un anunci "impactant": La Subdirecció General de Tresoreria, conscient de la importància que esta dada informativa té per als empleats, es compromet a anunciar la data de pagament de la nòmina cada mes amb antelació.
Durant la primera quinzena de cada mes s’anunciarà esta dada tan rellevant per als empleats en el Portal del funcionari i en el del personal docent.
Això ens ha provocat algunes reflexions:

La data de l'ordre de pagament freqüentment no és coincident amb la disponibilitat efectiva de la nòmina per part de les persones perceptores, ja que les entitats financeres es prenen el seu temps en la tramitació, ja siga directament per processos interns, com per transferències entre entitats, perquè els i les treballadors/es puguem operar amb els ingressos. És a dir el fet del pagament no ha de ser coincident amb la percepció, la qual cosa produeix moltes disfuncions i perjudicis, sempre als perceptors (que som els i les treballadors), havent-se de liquidar interessos pel retard en el pagament de rebuts domiciliats ( hipoteques, targetas de crèdit, etc.) i donant-se la coincidència que moltes entitats financeres es neguen a canviar les dates de cobrament i les mantenen en el "últim dia hàbil del mes".

L'establiment d'aquest "sistema d'informació", no aporta més que un treball afegit de dubtosa eficàcia i eficiència, no aporta cap valor afegit ni comoditat a qui percebem una nòmina des de la Generalitat, doncs algú ha de col·locar la dada en la web (poques persones ho consultaran, tenint en compte que tot el personal suposarà que l'ordre de pagament serà l'últim dia de mes, és a dir la informació serà repetitiva i inútil), la possibilitat de negociació individual amb les entitats financeres és quasi nul·la.

Inventar un sistema d'informació com aquest no soluciona el problema dels i les treballadors/es de l'administració valenciana. L'anterior procediment era molt més útil, ja que ingressant la nòmina l'últim dijous de mes evitava els desfasaments entre ingressos i despeses en les economies familiars del personal públic. És a dir, no per inventar un sistema se soluciona un problema.

I, en resposta al Conseller Vés-la que afirmava que la Generalitat "no té perquè avançar els diners als seus treballadors" i va canviar la data de pagament a l'últim dia de mes, caldria contestar-li, que per a no avançar els diners als i les treballadors/es podria habilitar un sistema de pagament diari "treball fet, treball pagat", sobretot tenint en compte que els interessos que poden generar els capitals de les nòmines retinguts poden ser significatius. Una altra cosa són els problemes de liquiditat i tresoreria.