Accés a la consulta d’admesos i exclosos per a l’examen de consolidació a Correus


28 / 11 / 2019 | correus

Accés a la consulta d'admesos i exclosos per a l'examen de consolidació a Correus Ahir 27 de novembre de 2019, Correus ha publicat la informació d'admesos i exclosos en el procés d'ingrés de personal laboral fix, per a la realització de les proves d'ingrés en el grup IV, Operatius. consulta Per consultar que la inscripció és correcta, es pot accedir a l'estat de la inscripció a: Correos.com Al·legacions i esmenes Hi ha de termini fins el 3 de desembre de 2019 (inclòs), per corregir i esmenar qualsevol defecte que motive l'exclusió. Per presentar les al·legacions cal dirigir-se a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic), fent constar les dades personals i la documentació que justifiqui la reclamació o esmena. No us oblideu comprovar bé totes les vostres dades i que esteu correctament admeses/os. Data d'examen: Diumenge 19 gener 2020. Transcorregut el termini de reclamacions, es farà pública la informació definitiva de les persones admeses i excloses. Queda pendent la publicació del lloc, data i hora de celebració de les proves. Quant ens informen us ho farem saber. Enllaços: COM FER LA CONSULTA CONSULTAR INSCRIPCIÓ

Acceso a la consulta de admitidos y excluidos para el examen de consolidación de Correos

Ayer 27 de noviembre de 2019, Correos ha publicado la información de admitidos y excluidos en el proceso de ingreso de personal laboral fijo, para la realización de las pruebas de ingreso en el grupo IV, Operativos.

Consulta

Para consultar que la inscripción es correcta, se puede acceder al estado de la inscripción en:  Correos.com

Alegaciones y subsanaciones

Hay de plazo hasta el 3 de diciembre de 2019 (incluido), para corregir y subsanar cualquier defecto que motive la exclusión.

Para presentar las alegaciones hay que dirigirse a .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic), haciendo constar los datos personales y la documentación que justifique la reclamación o subsanación.

No os olvidéis comprobar bien todos vuestros datos y que estáis correctamente admitidas/os.

Fecha de examen: El domingo 19 de enero de 2020.

Transcurrido el plazo de reclamaciones, se hará pública la información definitiva de las personas admitidas y excluidas. Queda pendiente la publicación del lugar, fecha y hora de celebración de las pruebas. En cuanto nos informen os lo haremos saber.

Enlaces:
COMO HACER LA CONSULTA
CONSULTAR INSCRIPCIÓN