L’STAS-iV demanem dimissió inmediata del Director de Correus


21 / 03 / 2020 | correus

STAS-iV enten.- Correus deuria ser un servei públic, que hui deuria estar fen treballs essencials per a combatre el Coronavirus i ens trobem a una empresa de transports pura i dura, tant és així, que a Alacant porta més de 3 mesos des de les darreres eleccions sindicals, sense convocar el comité de seguretat i salut. .- Ja tenim una treballadora morta en la Pobla de Claramunt, per no prendre les mesures que necessitavem a Correus, per no començar a utilizar els EPIs corresponents; davant d’esta pandèmia i l’estat d’alerta, deuria d’estar paralitzada l’activitat i dedicar el conjunt dels treballadors als serveis essencials per resoldre esta gran crisí i no contribuir a escampar el Coronavirus, per tots els racons de l’estat. .- Mentre el senyor director, responsable de no convocar els Comites de Seguretat i Salut, d’una falta d’empatia amb el personal, d’ineptitud a l’hora de previndre, de donar els EPIs adecuats,… i que de moment ha propiciat la mort d’una companya. L’STAS-iV demanem la seua dimissió inmediata. .- No s’han apartat a les persones de més risc o que pugueren encomanar a les seues families, mecanismes en dret laboral i als decrets de llei de la pandemia, n’hi han més que de sobra. .- No s’han facilitat el EPIs corresponents, des d’ací fem una crida a la resta de sindicats, sobre tot als majoritaris, per paralitzar l’activitat, o en tot cas #SenseProteccióNOtreballem En el cas que Correus ens continue obligant a treballar: aquell personal de Correus, que no tinguen clar que estan segurs treballant: .- LArt 21 de la Llei de Riscos Laborals el treballador té dret a interrompre l’actividad i abandonar el seu lloc de treball. .- O bé, poden agafar la Vaga convocada per l’STAS-iV (en les provincies d’Alacant, València i Castelló), per després demandar a Correus per la falta de mitjans de seguretat en els seus treballs, reclamant els emoluments deixats de percebre i no haver tingut més remei que posar-se de Vaga per este estat de necessitat, a l'haver-hi un risc greu per a ells i per a la resta de persones. ------------------------------------- Más información en: STAS-iV de Correus  665 637 900  stas.intersindical.org/stas-correus  @stas_iv_Correus

STAS-iV entiende.- Correos debería ser un servicio público, que hoy debería estar haciendo trabajos esenciales para combatir el Coronavirus y nos encontramos en una empresa de transportes pura y dura, tanto es así, que en Alicante lleva más de 3 meses desde de las últimas elecciones sindicales, sin convocar el Comité de Seguridad y Salud.

.- Ya tenemos una trabajadora muerta en la Pobla de Claramunt, por no tomar las medidas que necesitábamos en Correos, por no empezar a utilizar los EPIs correspondientes; ante la pandemia y el estado de alerta, debería de estar paralizada la actividad y dedicar el conjunto de los trabajadores a los servicios esenciales para resolver esta gran crisis y no contribuir a esparcir el Coronavirus, por todos los rincones del estado .

.- Mientras el señor director, responsable de no convocar los Comites de Seguridad y Salut, de una falta de empatía con el personal, de ineptitud a la hora de prevenir, de dar los EPIs adecuados, ... y que de momento ha propiciado la muerte de una compañera. El STAS-iV pedimos su dimisión inmediata.

.- No se han apartado a las personas de mayor riesgo o que pudieran contagiar a sus familias, mecanismos en derecho laboral y los decretos de ley de la pandemia, hay más que de sobra.

.- No se han facilitado el EPIs correspondientes, desde aquí hacemos un llamamiento al resto de sindicatos, sobre todo a los mayoritarios, para paralizar la actividad, o en todo caso #SenseProteccióNOtreballem.

En caso de que Correos nos continúe obligando a trabajar, aquel personal de Correos, que no tenga claro estar seguro trabajando, por no tener suficientes medidas de seguridad, pueden acogerse al:
.- Al Art 21 de la Ley de Riesgos Laborales el trabajador tiene derecho a interrumpir la actividad y abandonar el puesto de trabajo.
.- O bien acogerse a la Huelga del STAS-iV (en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón), y luego demandar a Correos por la falta de medios de seguridad en sus trabajos, reclamando los emolumentos dejados de percibir y no haber tenido más remedio que ponerse de Huelga por este estado de necesidad, al haber un riesgo grave para ellos y para el resto de personas.