Eleccions sindicals de Correus a Alacant l’11gener24


18 / 12 / 2023 | correus

El sindicalisme alternatiu es presenta conjuntament a les eleccions sindicals de Correus a Alacant: funcionaris a les llistes de “Intersindical STAS” (@stas_iv_Correus) i en laborals “CGT” (@CGTCorreos_).

INSTRUCIONS PER AL VOT PER CORREU
instruccions_vot_per_correu2.pdf

  • Les sol·licituds podran presentar-se fins el dijous 4 de gener de 2024 són gratuïtes i es cursaran amb caràcter certificat i urgent. Formulada directament per l’elector, anirà dirigida a la MESA ELECTORAL COORDINADORA de funcionaris, o la MESA ELECTORAL LABORAL, d’Alacant. El sobre i la sol·licitud és de lliure format, però s’ha de fer constar les dades d’identificació de l’elector, i la seua firma.

  • Una vegada presentades les candidatures la mesa electoral remetrà al sol·licitant del vot, en un sobre que es cursarà també per correu certificat, urgent i amb justificant de recepció: Papereta de cada candidatura, i sobre xicotet de votació. Sobre oficial i full explicatiu.

  • El sobre contenint la documentació s’entregarà de forma personal sols al destinatari/elector, en un sol intent d’entrega, que en cas fallit serà avisat

  • Admissió del vot per correu en finestreta: L’elector introduirà la papereta que trie en el sobre xicotet remés per a votar, que tancarà, i este, al seu torn, juntament amb la fotocòpia del document nacional d’identitat, en un altre de majors dimensions que remetrà a la mesa electoral per correu certificat: només s’admetran els vots cursats per mitjà dels models de sobres oficials, i seran gratuïts circulant amb caràcter certificat i urgent.


En funcionaris vota INTERSINDICAL STAS
SOL.LICITUD_VOT_PER_CORREU_FUNCIONARIS_a_.doc

En laborals vota CGT SOL.LICITUD_VOT_PER_CORREU_LABORALS_ALACANT_.doc