Sols has de triar en “l’enquesta” trampa, si vols treballar en dissabte


03 / 03 / 2020 | correus

Sols has de triar en “l’enquesta” trampa, si vols treballar en dissabte “ENQUESTA” / SOL·LICITUD DE TREBALL VOLUNTARI ELS DISSABTES El personal laboral fix o funcionari que treballen en les oficines, logística i distribució (1), que pertanyen a grups operatius professionals i comandaments intermedis, tenen accés a l'enquesta / sol·licitud per triar voluntàriament si treballa els dissabtes. A partir del 2 de març, les persones interessades poden sol·licitar-se en línia en qualsevol moment, la documentació i l’enquesta estan disponibles a: Connecta: [url=https://conecta.correos.es/personas/Paginas/Convocatoria.aspx]https://conecta.correos.es/personas/Paginas/Convocatoria.aspx[/url] Campus virtual de Correos: [url=https://formacion.correos.es/]https://formacion.correos.es/[/url] Es poden triar els dissabtes següents: ÀMBIT (1) DISSABTE HORA OFICINES 1/3: Treballar 1 i descansar 2 2/3: Treballar 2 i descansar 1 3/4: Treballar 3 i descansar 1 OFICINES UNIVERSALS (Incloent satèl·lits i determinats rurals). 3/4: Treballar 3 i descansar 1 L’USE i l’URP Centres de tractament CTI 1/3: Treballar 1 i descansar 2 → El registre per a un torn significa mantenir el compromís de mantenir-se com a mínim UN ANY treballant. → Els que treballen els dissabtes rebran el Plus de Jornades Especials a un preu de 7,75 € / hora. Atenció, no és una enquesta, és un comprmís d’un any de durada!!! PER LES 35 HORES DE DILLUNS A DIVENDRES STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA DE CORREUS, reclama al president de Correus: les 35 hores de dilluns a divendres per a la generalitat dels empleats de Correus. I li hem proposat en escrit amb data de 8 de juliol de 2010 26 / 08 / 2014 | CORREUS El dissabte dia no feiner per a tot el col·lectiu en jornada laboral de dilluns a divendres. “Obliga al teu sindicat a signar el proper conveni i acord funcionarial amb esta reivindicació” STAS-IV de Correus @stas_iv_Correus 22 de nov. de 2019, 4a proposta/25 per un #CorreudelesPersones 35 hores de dilluns a divendres sense reducció salarial.

Sólo tienes que elegir en “la encuesta” trampa, si quieres trabajar en sábado

“ENCUESTA” / SOLICITUD DE TRABAJO VOLUNTARIO LOS SÁBADOS
El personal laboral fijo o funcionario que trabajan en las oficinas, logística y distribución (1), que pertenecen a grupos operativos profesionales y mandos intermedios, tienen acceso a la encuesta / solicitud para elegir voluntariamente si trabaja los sábados.

A partir del 2 de marzo, los interesados pueden solicitarse en línea en cualquier momento, la documentación y la encuesta están disponibles en:
Conecta: https://conecta.correos.es/personas/Paginas/Convocatoria.aspx
Campus virtual de Correos: https://formacion.correos.es/
Se pueden elegir los sábados siguientes:
ÁMBITO (1)
SÁBADO HORA
OFICINAS
1/3: Trabajar 1 y descansar 2
2/3: Trabajar 2 y descansar 1
3/4: Trabajar 3 y descansar 1
OFICINAS UNIVERSALES
(Incluyendo satélites y determinados rurales).
3/4: Trabajar 3 y descansar 1
La USE y la URP
Centros de tratamiento
CTI
1/3: Trabajar 1 y descansar 2
→ El registro para un turno significa mantener el compromiso de mantenerse como mínimo UN AÑO trabajando.
→ Los que trabajan los sábados recibirán el Plus de Jornadas Especiales a un precio de 7,75 € / hora.

¡¡¡Atención, no es una encuesta, es un compromisos de un año de duración!!!


PER LES 35 HORES DE DILLUNS A DIVENDRES
    STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA DE CORREUS, reclama al president de Correus: les 35 hores de dilluns a divendres per a la generalitat dels empleats de Correus. I li hem proposat en escrit amb data de 8 de juliol de 2010

26 / 08 / 2014 | CORREUS
El dissabte dia no feiner per a tot el col·lectiu en jornada laboral de dilluns a divendres.
“Obliga al teu sindicat a signar el proper conveni i acord funcionarial amb esta reivindicació”

STAS-IV de Correus @stas_iv_Correus 22 de nov. de 2019, 4a proposta/25 per un #CorreudelesPersoneslus de Jornadas Especiales a un precio de 7,75 € / hora.

¡¡¡Atención, no es una encuesta, es un compromisos de un año de duración!!!
35 hores de dilluns a divendres sense reducció salarial.