Eleccions correus 11 de gener 2024


18 / 12 / 2023 | correus

JUNTES SOM MES FORTES PEL #CORREUDELESPERSONES


Tota la plantilla ha de formar part de Correus, amb els drets i deures quecontempla l’EBEP. Estem en contra de qualsevol tipus de privatització.

• Reducció de les jornades d’estiu, Nadal i festes locals al personal amb més de 55 anys.

35 hores de DILLUNS A DIVENDRES sense reducció salarial.

• Clàusula de revisió salarial anual.

• Revisió automàtica (segons el cost de vida) en les indemnitzacions per vehicle i local.

• Compatibilitzar els diferents complements.

• Cobertura diària de tots els llocs de treball, prohibició de doblatges.

• Estabilitat per al personal temporal.

Transparència i actualització del sistema de borses de treball, NO a la rotació, la crida serà per ordre estricte de les diferents borses.

OFERTES D’OCUPACIÓ ANUALS I
AUTÈNTICA PROMOCIÓ INTERNA.

• Mesures contra l’assetjament laboral.

• Adaptació dels llocs i de les metodologies de treball per al personal amb diversitat funcional.

• Formació a tot el personal dins l’horari laboral i impartit per Correus.

• Integració de la prevenció de riscoslaborals en el sistema de gestió de Correus

JUBILACIÓ PÚBLICA DIGNA, No als plans de pensions privats. Jubilació a partir dels 30 anys de servei, amb el 100% de les retribucions. De moment, fer efectiva la JUBILACIÓ PARCIAL, amb CONTRACTE DE RELLEU.

• Requisit lingüístic per a l’accés a Correus.

• Consulta els convenis i acords importants

Descarega’t el pdf

2023-12-01_ELECCIONS_CORREUS_ALACANT-2.pdf