CORREUS PUBLICA 1ª PART CONVOCATÒRIA CONSOLIDACIÓ D’OCUPACIÓ 2016


23 / 04 / 2018 | Roberto Company Vidal

eventuals Correus publica la primera part de la Convocatòria de Consolidació d'Ocupació 2016. (Este informa, l'hem pres dels companys de l`ESK, entenem que dóna totes les dades i opinions que nosaltres utilitzaríem) Es baixa el teló del primer acte. Correus ha finalitzat el suposat procés de negociació de les bases de la nova convocatòria d'ingrés a llocs operatius fixos (Grup Professional IV) en l'última reunió de la Comissió d'Ocupació Central, celebrada el dia 19 d'abril a Madrid. La convocatòria estableix com a sistema de selecció el concurs-oposició, amb una prova eliminatòria. En la mateixa no es puntuaran negativament els errors en l'examen. Les bases estableixen els requisits per participar en aquest procés d'ingrés com a personal laboral fix operatiu, el temari, les proves, la valoració dels mèrits i els cursos de formació puntuables. En el full informatiu del mes d'abril farem un ampli resum d'aquests assumptes. Queda pendent de publicar-se i concretar-se, en una segona fase, l'obertura del termini d'inscripció, l'oferta provincial de llocs de treball, amb les característiques i modalitats de contractació, i la data d'examen. Entenem que l'examen no serà abans de l'estiu, encara que en aquesta empresa mai se sap. Estes bases es poden consultar al web de Correus ([url=http://www.correos.es]http://www.correos.es[/url]) o mitjançant el canal Persones de Connecta ([url=https://conecta.correos.es/personas]https://conecta.correos.es/personas[/url]), a la secció de Convocatòries. Per més informació, crida a l`STAS-IV 665637900 Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª Alacant (03001) Tel 665 637 900 .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) [url=http://stasweb.intersindical.org/stas-correus]http://stasweb.intersindical.org/stas-correus[/url] [url=https://twitter.com/stas_iv_Correus/]https://twitter.com/stas_iv_Correus/[/url]

Correos publica la primera parte de la Convocatoria de Consolidación de Empleo 2016.
(Este informa, la hemos tomado de los compañeros del ESK, entendemos que da todos los datos y opiniones que nosotros utilizaríamos)
Se baja el telón del primer acto. Correos ha finalizado el supuesto proceso de negociación de las bases de la nueva convocatoria de ingreso a puestos operativos fijos (Grupo Profesional IV) en la última reunión de la Comisión de Empleo Central, celebrada el día 19 de abril en Madrid.

La convocatoria establece como sistema de selección el concurso‑oposición, con una prueba eliminatoria. En la misma no se puntuarán negativamente los errores en el examen.

Las bases establecen los requisitos para participar en este proceso de ingreso como personal laboral fijo operativo, el temario, las pruebas, la valoración de los méritos y los cursos de formación puntuables. En la hoja informativa del mes de abril haremos un amplio resumen de estos asuntos.

Queda pendiente de publicarse y concretarse, en una segunda fase, la apertura del plazo de inscripción, la oferta provincial de puestos de trabajo, con las características y modalidades de contratación, y la fecha de examen. Entendemos que el examen no será antes del verano, aunque en esta empresa nunca se sabe.

Estas bases se pueden consultar en la web de Correos (http://www.correos.es) o a través del canal Personas de Conecta (https://conecta.correos.es/personas), en la sección de Convocatorias.

Para más información, llámanos al STAS-IV 665637900
Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)
Tel 665 637 900   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)
http://stasweb.intersindical.org/stas-correus
https://twitter.com/stas_iv_Correus/