Correus publica les dades provisionals COMPROVA LA TEUA SOL.LICITUD DE LA BORSA D’OCUPACIÓ.


05 / 03 / 2018 | Roberto Company Vidal

borses Correus publica les dades provisionals de les Sol·licituds presentades per formar part de les Borses d'Ocupació. · El plaç per consultar les dades provisionals i presentar reclamació, fins al 12 de març. Qui ho pot consultar Cada sol·licitant de manera individual, Introduint les Següents dades personals: · NIF / NIE / NIUE · Nº d'identificació de la sol·licitud. On es pot consultar Tota la documentació Es troba en els Següents canals: · A la pàgina web de Correus ([url=http://www.correos.com]http://www.correos.com[/url]) a través de la ruta Información Corporativa / RRHH / empleo. · En Connecta (intranet corporativa), en Persones / Convocatòries. Quines dades puc consultar · Els Interessats podran consultar les dades personals, les borses sol·licitades i els mèrits provisionals en l'Apartat: Consulta, modificació i reclamació de dades provisionals · Si totes les dades i mèrits són correctes no presentaran reclamació. · En cas de disconformitat amb els mèrits podran realitzar reclamació de forma online. En fer-ho, podran obtenir una còpia impresa de su reclamació o bé guardar l'arxiu en format pdf i rebrà un sms en el telèfon mòbil i / o correu electrònic el nombre d'identificador de l'alta de reclamació. · Tant a la pàgina web de Correus, com a Connecta, s'encontren disponibles: Guia de reclamacions i preguntes més freqüents. COMPROVA TOTS ELS TEUS MÈRITS DE CARA A APARÈIXER EN LES NUEBAS BORSES DE CONTRACTACIÓ DE CORREUS.

Correos publica los datos provisionales de las solicitudes presentadas para formar parte de las Bolsas de Empleo.

·    El plazo para consultar los datos provisionales y presentar reclamación, hasta el 12 de marzo.

Quién puede consultar
Cada solicitante de manera individual, introduciendo los siguientes datos personales:
·      NIF/NIE/NIUE
·      Nº de identificador de la solicitud.

Dónde se puede consultar
Toda la documentación se encuentra en los siguientes canales:
·      En la página web de Correos (http://www.correos.com) a través de la ruta Información Corporativa/RRHH/Empleo.
·      En Conecta (intranet corporativa), en Personas/Convocatorias.

Qué datos se pueden consultar
·      Los interesados podrán consultar los datos personales, las bolsas solicitadas y los méritos provisionales en el apartado:
Consulta, modificación y reclamación de datos provisionales
·      Si todos los datos y méritos son correctos no presentarán reclamación.
·      En caso de disconformidad con los méritos podrán realizar reclamación de forma online. Al hacerlo, podrán obtener una copia impresa de su reclamación o bien guardar el archivo en formato pdf y recibirán en su teléfono móvil y/o correo electrónico el número de identificador del alta de reclamación.
·      Tanto en la página web de Correos, como en Conecta, se encuentran disponibles: Guía de Reclamación y Preguntas frecuentes.

COMPRUEBA TODOS TUS MÉRITOS DE CARA A APARECER EN LAS NUEVAS BOLSAS DE CONTRATACIÓN DE CORREOS.

Para más información, llámanos al STAS-IV 665637900
Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)
.(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)  http://stasweb.intersindical.org/stas-correus