PUJADA SALARIAL PERSONAL PÚBLIC 2019: NO TIRAREM TRAQUES


06 / 01 / 2019 | correus

PUJADA SALARIAL PERSONAL PÚBLIC 2019: NO TIRAREM TRAQUES Intersindical Valenciana considera positiu que el increment retributiu dels empleats i empleades públics es faça efectiu amb independència dels PGE 2019, però no podem fer la mateixa valoració sobre el percentage d’aquest. Entrant ja en la quantificació de la pujada, aquesta està integrada per un 2,25% aplicable a tot el personal, un 0,25%, a cobrar a partir de l’1 de juliol, si el PIB de 2018 és superior al 2,5% i un 0,25% de la massa salarial destinada a homologacions retributives, que afecta, només, a una part de la plantilla. És per això que els mitjans de comunicació quantifiquen de forma variable l’increment retributiu total. Ara bé, aquestes dades són més teòriques que reals; doncs hi ha un 0,25% vinculat al PIB i un 0,25% de la massa salarial que no és per tots els i les empleades públics i, a més, caldrà tenir en compte l’increment de l’IPC per saber, amb certessa, quina serà la pujada salarial que, a final de l’any 2019 i de forma efectiva, notaran tots aquests treballadors i treballadores en la seua butxaca. Sent estrictes, l’augment retributiu per 2019, considerat amb caràcter general pel conjunt de la plantilla d’empleats i empleades públics, serà , en el millor dels casos, del 2,5%, perquè no és computable, a aquests efectes, el 0,25% de la massa salarial per homologacions retributives. A més, si fem cas de les previsions macroeconòmiques del Banc d’Espanya, que situa el creixement del PIB per 2018 en el 2,7% i la variació de l’IPC en un 1,7%, el balanç final no serà d’un 2,5%, sinó d’un 0,8%. És per això que des d’Intersindial Valenciana ens veiem en l’obligació de posar, negre sobre blanc, la veritat de l’augment salarial per 2019, el miratge que suposa parlar d’un augment del 2,50% i denunciar que l’acord retributiu pactat entre el Govern i els sindictas CCOO, CSI-F i UGT pel període 2018-2020, renuncia a recuperar el poder adquistiu perdut pel personal públic des de l’inici de les polítiques d’austeritat en matèria de personal. Una pèrdua de poder adquisitiu que quantifiquem en un 12,3% des de 2010 fins a 2017 i que en 2018, en aplicació d’aquests mateixos acords, només s’ha vist pal·liada en una pírrica millora salarial del 0,05%. ---------------------------------------------------- Per més informació, crida a l’STAS-IV 665637900 Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª Alacant (03001) Tel 665 637 900 .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) [url=https://twitter.com/stas_iv_Correus/]https://twitter.com/stas_iv_Correus/[/url] salari_minim.html

SUBIDA SALARIAL PERSONAL PÚBLICO 2019: NO VAMOS A TIRAR TRACAS

Intersindical Valenciana considera positivo que el incremento retributivo de los empleados y empleadas públicos se haga efectivo con independencia de los PGE 2019, pero no podemos hacer la misma valoración sobre el porcentaje de este.

Entrando ya en la cuantificación de la subida,
ésta está integrada por un 2,25% aplicable a todo el personal, un 0,25%, a cobrar a partir del 1 de julio, si el PIB de 2018 es superior al 2 , 5% y un 0,25% de la masa salarial destinada a homologaciones retributivas, que afecta solamente a una parte de la plantilla. Es por eso que los medios de comunicación cuantifican de forma variable el incremento retributivo total.

Ahora bien, estos datos son más teóricas que reales;
pues hay un 0,25% vinculado al PIB y un 0,25% de la masa salarial que no es para todos los y las empleadas públicos y, además, habrá que tener en cuenta el incremento del IPC para saber, con certeza, cuál será la subida salarial que, a finales del año 2019 y de forma efectiva, notarán todos estos trabajadores y trabajadoras en su bolsillo.

Siendo estrictos, el aumento retributivo para 2019, considerado con carácter general para el conjunto de la plantilla de empleados y empleadas públicos, será, en el mejor de los casos, del 2,5%, porque no es computable, a estos efectos, el 0,25% de la masa salarial para homologaciones retributivas. Además, si hacemos caso de las previsiones macroeconómicas del Banco de España, que sitúa el crecimiento del PIB para 2018 en el 2,7% y la variación del IPC en un 1,7%, el balance final no será de un 2,5%, sino de un 0,8%.


Es por ello que desde Intersindial Valenciana
nos vemos en la obligación de poner, negro sobre blanco, la verdad del aumento salarial para 2019, el espejismo que supone hablar de un aumento del 2,50% y denunciar que el acuerdo retributivo pactado entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, CSI-F y UGT por el periodo 2018-2020, renuncia a recuperar el poder adquisitivo perdido por el personal público desde el inicio de las políticas de austeridad en materia de personal. Una pérdida de poder adquisitivo que cuantificamos en un 12,3% desde 2010 hasta 2017 y que en 2018, en aplicación de estos mismos acuerdos, sólo se ha visto paliada en una pírrica mejora salarial del 0,05%.

——————————————————————-
Per més informació, crida a l’STAS-IV 665637900 Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª Alacant (03001) Tel 665 637 900 .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) https://twitter.com/stas_iv_Correus/