S’OBRE EL PLAÇ D’INSCRIPCIÓ EN LA CONSOLIDACIÓ DE CORREUS


29 / 06 / 2018 | Roberto Company Vidal

S’OBRE EL PLAÇ D’INSCRIPCIÓ EN LA CONSOLIDACIÓ DE CORREUS CARACTERÍSTIQUES DE LA CONVOCATÒRIA Per a l'ingrés de personal laboral fix, de l'oferta dels 2.295 llocs de treball, en cadascuna de les diferents províncies. Des del dia 26 de juny i fins al dia 4 de juliol de 2018 SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ: TERMINI I FORMA DE PRESENTACIÓ Els / les sol·licitants podran prendre part en la convocatòria presentant la seva candidatura, exclusivament, a través del procediment habilitat a la web de Correus. Per accedir al formulari a través del web, [url=http://www.correos.es]http://www.correos.es[/url] a la pàgina principal, Informació corporativa> Recursos Humans. Els participants podran obtenir de manera imprès una còpia de la seva sol·licitud a efectes informatius. Els sol·licitants podran triar al formulari fins a un màxim de quatre llocs de treball, d'una sola província, d'acord amb el que expressa a continuació: - Repartiment 1 (urbà i serveis rurals motoritzats). - Repartiment 2 (urbà i serveis rurals no motoritzats). - Agent / classificació. - Atenció al client. La valoració de permisos específics de conducció per al lloc de Repartiment 1 (urbà i serveis rurals motoritzats), vincula l'assignació de destinacions als candidats en el moment de la contractació. Pel que fa a la valoració dels mèrits a la data prevista del 30 de juny. L'import de la inscripció serà de 13 euros. El pagament s'ha de fer en el mateix termini previst per a la presentació de sol·licituds. Els sol·licitants podran completar el formulari d'inscripció en el procés a través del mitjà on line preveu la pàgina web de [url=http://www.correos.es]http://www.correos.es[/url] , des del dia 26 de juny i fins al dia 4 de juliol de 2018, ambdós inclosos. OFERTA LLOCS DE TREBALL AL PAÍS VALENCIÀ ALACANT (84 places) Repartiment 1 (urbà i serveis rurals motoritzats) 55 Repartiment 2 (urbà i serveis rurals no motoritzats) 5 Agent classificació (Jornada completa) 2 Agent classificació (Jornada parcial) 3 Atenció al client (Jornada completa) 14 Atenció al client (Jornada parcial) 5 CASTELLÓ (20 places) Repartiment 1 (urbà i serveis rurals motoritzats) 15 Repartiment 2 (urbà i serveis rurals no motoritzats) 2 Agent classificació (Jornada completa) 0 Agent classificació (Jornada parcial) 1 Atenció al client (Jornada completa) 2 Atenció al client (Jornada parcial) 3 VALÈNCIA (115 places) Repartiment 1 (urbà i serveis rurals motoritzats) 80 Repartiment 2 (urbà i serveis rurals no motoritzats) 6 Agent classificació (Jornada completa) 4 Agent classificació (Jornada parcial) 4 Atenció al client (Jornada completa) 13 Atenció al client (Jornada parcial) 8 ------------------------------------ Per més informació, crida a l'STAS-IV 665637900 Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª Alacant (03001) Tel 665 637 900 .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic) [url=https://twitter.com/stas_iv_Correus/]https://twitter.com/stas_iv_Correus/[/url]

SE ABRE EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN EN LA CONSOLIDACIÓN DE CORREOS

CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

Para el ingreso de personal laboral fijo, de la oferta de los 2.295 puestos de trabajo, en cada una de las diferentes provincias.

Desde el día 26 de junio y hasta el día 4 de julio de 2018

SOLICITUDES DE PARTICIPACIÓN: PLAZO Y FORMA DE PRESENTACIÓN

Los / las solicitantes podrán tomar parte en la convocatoria presentando su candidatura, exclusivamente, a través del procedimiento habilitado en la web de Correos.

Para acceder al formulario a través de la web, http://www.correos.es  a la página principal, Información corporativa> Recursos Humanos.

Los participantes podrán obtener de manera impreso una copia de su solicitud a efectos informativos.

Los solicitantes podrán elegir al formulario hasta un máximo de cuatro puestos de trabajo, de una sola provincia, de acuerdo con lo expresado a continuación:

- Reparto 1 (urbano y servicios rurales motorizados).

- Reparto 2 (urbano y servicios rurales no motorizados).

- Agente / clasificación.

- Atención al cliente.

La valoración de permisos específicos de conducción para el puesto de Reparto 1 (urbano y servicios rurales motorizados), vincula la asignación de destinos a los candidatos en el momento de la contratación.

En cuanto a la valoración de los méritos a la fecha prevista del 30 de junio.

El importe de la inscripción será de 13 euros. El pago se debe hacer en el mismo plazo previsto para la presentación de solicitudes.

Los solicitantes podrán completar el formulario de inscripción en el proceso a través del medio on line prevé la página web de http://www.correos.es , desde el día 26 de junio y hasta el día 4 de julio de 2018, ambos incluidos.

OFERTA LUGAR DE TRABAJO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

ALICANTE (84 plazas)

Reparto 1 (urbano y servicios rurales motorizados) 55

Reparto 2 (urbano y servicios rurales no motorizados) 5

Agente clasificación (Jornada completa) 2

Agente clasificación (Jornada parcial) 3

Atención al cliente (Jornada completa) 14

Atención al cliente (Jornada parcial) 5

CASTELLÓN (20 plazas)

Reparto 1 (urbano y servicios rurales motorizados) 15

Reparto 2 (urbano y servicios rurales no motorizados) 2

Agente clasificación (Jornada completa) 0

Agente clasificación (Jornada parcial) 1

Atención al cliente (Jornada completa) 2

Atención al cliente (Jornada parcial) 3

VALENCIA (115 plazas)

Reparto 1 (urbano y servicios rurales motorizados) 80

Reparto 2 (urbano y servicios rurales no motorizados) 6

Agente clasificación (Jornada completa) 4

Agente clasificación (Jornada parcial) 4

Atención al cliente (Jornada completa) 13

Atención al cliente (Jornada parcial) 8

————————————————————
Para más información, llámanos al STAS-IV 665637900
Secció Sindical de l’STAS-IV a Correus.- plaça Gabriel Miró, 7-3ª pltª  Alacant (03001)
Tel 665 637 900   .(JavaScript ha d'estar habilitat per veure aquesta adreça de correu electrònic)

https://twitter.com/stas_iv_Correus/