CAP A UN HORITZÓ DE GUANYS I DRETS LABORALS DEL PERSONAL

Des d’Intersindical Valenciana STAS us demanen el vot per a la nostra candidatura. UN VOT DECISIU I COMPROMÈS amb els drets laborals.

18 / 05 / 2023 | Intersindical Valenciana-STAS Gva eleccions2023


Hem encetat la campanya electoral per a les eleccions de personal funcionari de la GVA i els seus organismes autònoms.
Des d’Intersindical Valenciana STAS us demanen el vot per a la nostra candidatura. UN VOT DECISIU I COMPROMÈS amb els drets laborals.

Els nostres trets identitaris com a sindicat horitzontal, de caire assembleari i independent orienten l’acció sindical en la defensa dels interessos de la classe treballadora.

Al llarg de la passada legislatura ens hem deixat la pell als carrers en la defensa per l’estabilització del col·lectiu de personal en abús de frau de llei, hem forçat la negociació i juntament amb la mobilització del col·lectiu hem aconseguit millores que encara que insuficients han permès el desenvolupament dels processos d’estabilització amb un guany per a les persones. La lluita organitzada sempre dona el seus fruits.

De la mateixa manera, continuem exigint, un acord per part de l'administració que garantisca la continuïtat del personal temporal i en millora en el supòsit que el titular no s’incorpore al lloc, com a garantia de la continuïtat del servei i reconeixement a l’experiència de les persones.

Som coherents en els diferents àmbits de negociació i defensem la classe treballadora, demanem la recuperació real del poder adquisitiu perdut al llarg d’aquests anys per al personal funcionari, el 4% pactat és insuficient. Demanem la reversió del servei prestat per les Mútues laborals com a manera de recuperar un servei públic essencial per a la classe treballadora, no pactem un augment del control de les baixes com han fet els sindicats concertats.

Així mateix lluitem per aconseguir que s’haja de canviar l’actual sistema de provisió cap a un model de demanda, on la persona aspirant siga la que trie a quins llocs vol optar i a quins no. Hem pogut demostrar que quan s’ha implantat aquest model, la carrega burocràtica del servei de provisió s’ha vist minvada en aquests tasques alliberant mitjans personals per a altres tasques que si necessiten d’aquests. Aquesta serà la direcció en la qual hi treballarem.

Pel que fa a la modalitat de teletreball, hem denunciat les dues velocitats en la implantació, hem encapçalat les denuncies del personal i hem presentat escrits on encara no s’han presentat els projectes de teletreball. No es pot generar un greuge compartiu entre el personal de les diferents conselleries per la voluntat o no d’implantar aquesta modalitat de treball no presencial. La normativa estableix l’obligació de l’administració. Volem una resposta clara i un reconeixement d’aquest dret admès a la llei de la funció pública.

Continuarem lluitant per la eliminació de la taxa de reposició i que hi haja una oferta publica, real i suficient per abastir les necessitats de personal per donar una resposta de qualitat a la ciutadania i equiparar-nos a la resta de territoris de l’estat. No podem oblidar que s’ha de garantir una tercera via pel torn lliure i no consolidar a soles la modalitat d’oposició. Hem de garantir el concurs oposició per donar entrada al personal que actualment hi treballa.

I per suposat no ens conformen amb lluitar per les 35 hores, ja reconegudes i encara no aplicades al personal de la GVA des de que es va signar la modificació de l’Estat a la llei de pressuposts. Porten una vida demanant-ho i no renunciem de cap manera a que se implante JA, però anem mes enllà, els temps canvien i es necessària una revisió i avançar. Volem 32 h i la setmana de 4 dies per a millorar la productivitat, millorar la conciliació personal i laboral. En definitiva per a treballar millor.


VOTA INTERSINDICAL STAS