Cap a una nova regulació del Personal Expert Docent… o no?

Dijous, 23 de desembre de 2016, es va reunir la Mesa Tècnica de la Mesa Sectorial de Funció Pública al objecte de discutir sobre l’esborrany de Decret del Consell, pel qual es regula el fitxer d’experts docents, s’aproven les bases del sistema i s’estableix el procediment de nomenament de personal expert per a la realització d’accions formatives de les quals, en la programació, gestió i/o control participe el SERVEF.

30 / 12 / 2016 | Intersindical servef personal expert docent


Sota aquest títol tan llarg, i després de sentir parlar a les representants de l’Administració justificar la necessitat d’aquest decret per tal de regular el nomenament del personal expert docent, sotmès a una desregulació continuada i contrària als drets laborals durant els anys de govern del Partit Popular, hem de manifestar la nostra oposició frontal al document que ens han presentat, per la qual cosa no ens han deixat altra opció que plantejar una “esmena a la totalitat”.
És cert que en aquesta qüestió, ens trobem amb interessos i competències convergents, divergents i “creuats” de Funció Pública, Educació i el SERVEF. I per això mateix, no negarem que resulta complex i complicat. Tot i això, des d’INTERSINDICAL VALENCIANA sempre hem manifestat la nostra oposició a inventar processos i mecanismes extraordinaris, i de vegades estrafolaris, que tan sols serveixen per a maquillar la “incapacitat” de la normativa vigent o per a crear situacions al marge d’aquesta.
Per tot el que hem explicat, entenem que disposem de l’eina adient, que no és altra que l’ordre de 17 de gener de 2006, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, sobre regulació de borses d’ocupació temporal per a proveir provisionalment llocs de treball de l’administració del Govern Valencià perquè, al remat, del que es tracta es de proveir llocs de treball mitjançant nomenaments de personal funcionari interí per la qual cosa no cal cap altra norma diferent per a aquest procés. Però l’esborrany que ens ha lliurat l’Administració queda molt lluny de la norma referenciada

D’entrada ens informen que s’ha optat per la figura del Decret perquè hi ha normativa estatal bàsica sobre formació per a l’ocupació que és d’aplicació, tot just com passa amb la normativa de Funció Pública. Com que per a finalitzar el procediment hi ha l’obligatorietat de l’informe del Consell Jurídic Consultiu, serà aleshores quan sabrem si hem triat el camí correcte, o ens trobem davant un altre atzucac.

Finalment, l’Administració ens emplaça a presentar al·legacions al document fins el 5 de gener i ens convoca a una nova reunió de la mesa sectorial el dia 12 de gener.