Incorporació al treball sense Pla de Contingència amb la temeritat per bandera

Des de finals de passat mes d’abril s’ha començat a parlar i organitzar les actuacions imprescindibles per a la reincorporació del personal públic al treball presencial.

06 / 05 / 2020 | Intersindical treball presencial salut laboral personal vulnerable covid-19


En tot aquest procés, Intersindical Valenciana ha participat activament amb una actitud plenament col·laborativa per a normalitzar al màxim el funcionament de l’administració amb l’objectiu fonamental de garantir els drets bàsics de la ciutadania. I ho hem fet amb una única exigència: salvaguardar la seguretat i la salut de les treballadores i treballadors. I, amb això, per extensió, la de les seues famílies i de la ciutadania a qui atenen.
Ara, més que mai, l’acció sindical compromesa, contundent i responsable contribueix a salvar vides.
Davant aquesta reincorporació, si més no en el relat públic, hi havia unanimitat total a dotar d’una protecció excepcional al personal classificat com especialment vulnerable davant la COVID-19; Tanmateix, un bon nombre de casos de personal vulnerable incorporat presencialment a la CA9O ha suposat, de facto, una esmena a la totalitat d’un discurs darrere el qual, en el millor dels casos, tan sols hi ha correcció política. I en el pitjor, una gran estafada.

Perquè el ben cert, es que el que ens havien informat les companyes i companys ha estat confirmat per l’INVASSAT en reconeixer que en aplicar el "Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al SARS-CoV-2 de 08 d'abril de 2020, del Ministeri de Sanitat", i assignar uns index de ponderació a les diferents situacions de vulnerabilitat, malgrat i no tenir encara cap contingència ni una avaluació individualitzada dels riscs específics dels llocs de treball, per la qual cosa tampoc no hi ha la imprescindible concreció de les mesures de protecció imprescindibles, la majoria de les treballadors i treballadors inclosos en els grups vulnerables - fins i tot en dos o més d’aquests grups – s’han d’incorporar presencialment al seu treball.

De fet, en la pràctica, en aplicació estricta de les taules de ponderació, les úniques persones excloses de la incorporació al treball presencial en una primera fase serien les afectades per cancer actiu o per inmunodeficiència no controlada amb la qual cosa, tota la prudència, responsabilitat i seguretat que Intersindical Valenciana ha exigit des del minut zero d’aquesta crisi sanitària han desaparegut com per encanteri.

Som plenament conscients dels dèficits dotacionals i estructurals que arrosseguen històricament els serveis de prevenció de riscos laborals de la Generalitat Valenciana, i podem entendre que la normativa ministerial siga un referent ineludible per a l’INVASSAT, però si aquesta referent orientador esdevé una cotilla de filferro que impedeix protegir com cal el nostre personal, l’organisme responsable de vetlar per la seua seguretat i salut hauria de ser el primer a denunciar-ho públicament. No fer-ho, en la nostra opinió constitueix una negligència imperdonable i els converteix en còmplices imprescindibles de les possibles conseqüències de la desprotecció del personal més vulnerable.

Encara estem a temps de corregir els dèficits assenyalats i instrumentalitzar les diferents actuacions determinades en la Guia Tècnica recentment aprovada en la COSESESA per a vehicular el màxim grau de protecció de la salut del personal públic, col·lectivament i individual.

I per això, el sindicat insta a iniciar urgentment els treballs per a negociar els plans de contingència i determinar les estratègies d’incorporació.
Així mateix, posem tots els nostres medis i recursos i ens oferim per a participar activament tant en els comitès de seguretat i salut, com en tots els àmbits en què s’haja de debatre i negociar aquest procés. Tot i això, ens mantindrem plenament vigilant i no dubtarem a actuar amb tota contundència, i en tots els àmbits, contra qualsevol situació i actuació que, d’acord amb l’art. 316 del Codi Penal, considerem susceptible de qualificar com un delicte contra la seguretat i la salut en el treball per exposar a les treballadores i treballadors a un risc sense les mesures de protecció necessàries.

Per a Intersindical Valenciana aquesta exigència constitueix una prioritat absoluta puix considerem que, en parlar de salut laboral, l’acció sindical compromesa, contundent i responsable, ara més que mai, contribueix a salvar vides.